Under en längre tid har medicinavdelningen i Ystad dragits med arbetsmiljöproblem kopplat till vårdplatsbrist. Det har lett till 6:6-a-anmälningar och hot om viten.

Medicinavdelningen kom alltmer att bemannas av hyrsjuksköterskor som lockats med löner som legat högre än ramavtalet. Men nyligen bestämde koncernkontoret i Region Skåne att det inte längre var tillåtet. Sjukhuset lyckades inte behålla hyrsjuksköterskorna, och sjukhuschefen fattade beslutet att stänga medicinavdelningen nu den 27 mars eftersom den inte kunde anses patientsäker.

Men de ansvariga politikerna är överens om att medicinavdelningen måste bli kvar. På torsdagen fattade Christer Sörliden (L), ordförande i sjukhusstyrelsen i Ystad, beslutet att ge sjukhuschefen möjlighet att göra en direktupphandling av hyrpersonal.

– Ystad är ett av akutsjukhusen i Skåne och självklart måste vi ha en medicinavdelning, säger han till Läkartidningen.

– Beslutet är en kortsiktig lösning. Min tanke är inte att vi ska driva sjukhus med bemanningsföretag, utan målet är att vi måste ha fast anställda. Därför måste man fortsätta jobba med det här långsiktigt, parallellt med den här kortsiktiga lösningen.

Han nämner några pågående projekt med bland annat karriärtjänster för sjuksköterskor, arbeten om ledarskap och arbetsmiljö, och servicemedarbetare som avlastar exempelvis sjuksköterskor.

Direktupphandlingen ska gälla sex månader. Den ger också sjukhuschefen möjlighet att återigen erbjuda något högre lön till hyrpersonalen.

– Jag vet att det här kommer påverka vår budget, det blir säkerligen dyrare. Men fokus har varit att skåningarna ska ha en medicinavdelning och att vi kan fortsätta fullfölja de akutuppdrag vi har, säger Christer Sörliden.

Steve Lu, specialistläkare vid Lasarettet i Ystad. Foto: Sofia Schönbeck

Nu i början kommer medicinavdelningens vårdplatser vara kraftigt reducerade. Av de 28 ordinarie vårdplatserna kommer omkring 8 vara öppna nästa vecka. Det gör också att man kommer behöva föra patienter till andra sjukhus och styra om ambulanser med lägre prioritet.

– I takt med att vi får in sjuksköterskor kommer vi självklart bemanna upp så snabbt det går. Vi har ändå en viss förhoppning att de närmsta veckorna ska ha betydligt fler än de åtta, säger sjukhuschef Thomas Persson.

Hur ser du på möjligheterna att bemanna med egen personal efter de sex månaderna?

– Det är klart att vi behöver tänka ytterligare utanför boxen och hitta lösningar för att göra oss mer rekryteringskraftiga. Men nu är vårt absoluta fokus att få en stabilitet med hjälp av bemanningsföretagen.

Östra Skånes läkarförening, som tillsammans med de andra vårdfacken har gjort en 6:6a-anmälan om arbetsmiljön på akuten, är »försiktigt optimistisk« till den nya räddningsplankan.

– Detta kommer inte avhjälpa situationen, utan det är för att förhindra en omedelbar katastrof, säger Steve Lu som är specialistläkare i akutsjukvård vid lasarettet, skyddsombud och ledamot i Östra Skånes läkarförening.

– Arbetsgivaren måste arbeta med att behålla kompetensen på sjuksköterskesidan, men också på läkarsidan. Detta har skapat en enorm oro så klart, och det kommer ha följdverkningar.

 

Läs även:

Personalbristen för stor – Ystads lasarett stänger medicinavdelning

Svår situation på akuten i Ystad – facken gör gemensam anmälan