Vetenskapsrådet får alltså i uppdrag att samla informationen om svenska stödinsatser på ett och samla ställe och kommunicera de möjligheter som finns till stöd för ukrainska forskare. Myndigheten ska göra informationen tillgänglig så fort som möjligt på sin webbplats och kontinuerligt uppdatera den.

 – I och med detta uppdrag kommer det att finnas tydlig och översiktlig information att tillgå för alla dem inom forskningsvärlden som vill och kan stödja ukrainska forskare som kommer hit. Det kommer också vara tydligt för ukrainska forskare som nu befinner sig i Sverige vart de ska vända sig, sa utbildningsminister Anna Ekström (s) under pressträffen.

Vetenskapsrådet ligger redan i startgroparna för detta, enligt Maria Thuveson, rådsdirektör.

– Vi har redan varit i kontakt med statliga och privata finansiärer och är beredda att öppna den här sajten relativt omgående, sa hon under pressträffen.

Uppdraget ges i form av en ändring av Vetenskapsrådets regleringsbrev för 2022.

Anna Ekström konstaterade att det finns ett stort engagemang i högskolesektorn för att hjälpa Ukraina och ukrainska forskare på många olika sätt.

– Jag är väldigt glad att det just nu i Sverige görs många insatser, av många olika aktörer, inklusive forskningsfinansiärer och lärosäten, till stöd för forskare och lärare från Ukraina.

Hon nämnde några exempel: Stiftelsen för strategisk forskning har avsatt 30 miljoner kronor. KK-stiftelsen har avsatt 50 miljoner kronor i utlysningar till stöd för ukrainska forskare och Kungliga Vetenskapsakademien har utlyst stipendier.

Under pressträffen meddelades bland annat också att Wallenbergsstiftelserna nu avsätter 50 miljoner kronor för att bekosta tillfälliga anställningar av ukrainska forskare på svenska lärosäten.

Läs också:

Svenska forskare öppnar dörren för Ukrainska kollegor

Regeringen: Stoppa forskning och kontakter med ryska institutioner