Nu rekommenderar alltså WHO:s expertpanel användning av molnupiravir – ett antiviralt läkemedel som ges i form av kapslar – hos personer som ännu inte blivit svårt sjuka i covid-19, men tillhör den grupp patienter som har störst risk för att behöva sjukhusvård på grund av sjukdomen.

Hit räknas ovaccinerade, äldre personer och personer med bristfälligt immunförsvar eller kroniska sjukdomar, enligt rekommendationen. Experterna understryker att unga och friska personer, inklusive barn och gravida eller ammande kvinnor, inte ska ges behandling på grund av de skadliga effekter som den potentiellt kan ha.

Rekommendationen bygger på sex kliniska prövningar som sammanlagt omfattar närmare 4 800 patienter. Enligt expertpanelen ger de måttligt stark evidens för att molnupiravir minskar risken för sjukhusinläggning – 43 färre sjukhusinläggningar per 1 000 patienter med högst risk – och förkortar tiden med symtom – i genomsnitt drygt tre dagar. Enligt expertpanelen skulle behandlingen också kunna ha en liten effekt på dödligheten.

Expertpanelen har även uppdaterat riktlinjerna när det gäller behandling med en kombination av de monoklonala antikropparna casirivimab och imdevimab.

Enligt riktlinjerna ska behandling bara övervägas hos personer som man kunnat bekräfta inte har sjukdom som orsakas av omikronvarianten. Detta eftersom den aktuella antikroppsbehandlingen visats sakna effekt mot just omikronvarianten.

De uppdaterade rekommendationerna publiceras i tidskriften BMJ.