12 procent av de sysselsatta i åldern 50-64 år tror sig inte kunna arbeta kvar i yrket fram till 65 års ålder, visar rapporten som bygger på statistik från Arbetsmiljöundersökningen 2019. En högre andel kvinnor än män svarade att de inte skulle orka ända fram till pensionen, och om man tittar på branschgrupper sticker utbildning, vård och omsorg samt byggverksamhet ut. I alla de grupperna svarade 15 procent av de tillfrågade att de inte skulle orka arbeta fram till ordinarie pension.

– Siffrorna innebär tyvärr en fortsatt ökning av den upplevda oron för ohälsa jämfört med tidigare undersökningar. Framför allt är det fler kvinnor inom utbildning, vård och omsorg som upplever att de inte orkar. Det är knappast  förvånande med tanke på de höga kraven och små möjligheterna att påverka arbetet, säger Arbetsmiljöverkets generaldirektör Erna Zelmin i ett pressmeddelande.

Äldre anger också i mindre utsträckning än yngre att de får betald utbildning på arbetstid. Åldersdiskriminering har pekats ut som en möjlig förklaring i flera studier.

– Det är viktigt att se varje individ och att ge dem möjlighet att lära sig nytt och utvecklas i arbetet. Äldre är ofta en outnyttjad resurs med stora kunskaper och erfarenheter. Arbetsgivare behöver via ett gott arbetsmiljöarbete skapa förutsättningar för att personer ska orka och vilja arbeta längre, säger Erna Zelmin.

Statistiken bygger på 7 000 intervjuer och rapportens data samlades in under hösten 2019 och våren 2020.