2018 lanserade Sveriges yngre läkares förening (Sylf) utmärkelsen »schysst rekrytering« för att stötta och sporra arbetsgivare till att skapa en rättvis AT-rekrytering.

Den delas ut vartannat år. För att se till att de som fått utmärkelsen inte försämrats däremellan, kontrollerar Sveriges yngre läkares föreningen (Sylf) årligen att de håller måttet. Verifieringen kallas »fortfarande schyst«.

Nu har 21 orter, som ansågs ha en schyst rekrytering 2021, fått grönt ljus igen. Fyra sjukhus som tidigare fått utmärkelsen tas däremot bort från listan: Avesta lasarett, Mora lasarett, Östersunds sjukhus och Visby lasarett. Det behöver däremot inte innebära på att deras AT-rekryteringsprocess inte heller måttet enligt Sylf. Anledningen kan även vara att de inte besvarat enkäten som skickats ut.

Syftet med utmärkelsen »schysst rekrytering« är att uppmärksamma arbetsgivare som har rättvisa och transparenta rekryteringsprocesser. Målet är att det ska leda till att de sökande konkurrerar om jobb på lika villkor och att hela rekryteringsprocessen ska bli så rättvisande som möjligt: från utformning av annons, till intervju och vidare till analys av tillsättningen.

AT-orterna som fortfarande uppfyller kraven för en schysst rekrytering

 • NU-sjukvården Uddevalla/Trollhättan
 • Capio S:t Görans sjukhus
 • Södersjukhuset
 • Södra Älvsborgs Sjukhus, Borås och Skene
 • Mälarsjukhuset i Eskilstuna
 • Kullbergska sjukhuset, Katrineholm
 • Nyköpings lasarett
 • Vrinnevisjukhuset i Norrköping
 • Linköping/Motala universitetssjukhus
 • Landskrona lasarett
 • Ljungby lasarett
 • Karolinska universitetssjukhuset (Huddinge  och Solna)
 • Blekinge sjukhus, Karlshamn
 • Blekinge sjukhus, Karlskrona
 • Falu lasarett
 • Västmanlands sjukhus
 • Växjö lasarett
 • Gävle sjukhus
 • Hudiksvalls sjukhus
 • Sahlgrenska universitetssjukhuset
 • Hallands sjukhus, Varberg

Krav för att bedömas som »fortfarande schysst«

AT-orten ska året innan tilldelats »schysst rekrytering«.

Sylfs lokalavdelning ska fortfarande anse att annonsen är rättvisande och att rekryteringsförfarandet inte har försämrats.

Arbetsgivaren ska också presentera en analys för tillsättningarna till den lokala Sylf-avdelningen.

Lokalavdelning erbjuds sitta med vid ett mindre antal intervjuer med bibehållen lön.

Källa: Sylf