Staten och Sveriges Kommuner och regioner, SKR, har sedan tidigare slutit en överenskommelse om ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården för i år. Men nu har man också landat i en särskild tilläggsöverenskommelse som omfattar 36 miljoner kronor, pengar som ska satsas på uppfyllelse av vårdgarantin.

– Med den här överenskommelsen stärks arbetet för att kunna ge patienter som väntat länge möjlighet till vård i en annan region än sin hemregion ytterligare, säger Marie Morell, ordförande för SKR:s sjukvårdsdelegation i ett pressmeddelande.

För att en region ska kunna ta del av pengarna krävs insatser som att arbeta proaktivt med att snabbare erbjuda väntande patienter vård hos en annan vårdgivare om det finns en risk att patienten får vänta längre än vårdgarantins tidsgränser. Det kan också handla om att förstärka samverkan mellan regioner i syfte att erbjuda vård snabbare eller att informera såväl patienter som vårdpersonal om vårdgarantin.

– Ingen ska behöva vara sin egen vårdlots. Alla regioner måste aktivt hjälpa patienter att få vård i tid, särskilt om regionen inte själv kan erbjuda vård enligt vårdgarantin, säger socialminister Lena Hallengren (S).

Grundöverenskommelsen för ökad tillgänglighet i vården omfattar totalt 2 967 miljoner kronor för i år. Tilläggsöverenskommelsen som träffades den 25 april ska komplettera grundöverenskommelsen.

15 procent av alla operationer, åtgärder och besök i den specialiserade vården skedde inte inom vårdgarantins gräns, enligt siffror från februari i år.