Medieuppbådet var stort när huvudförhandlingen i rättegången mot Paolo Macchiarini drog igång i sal 4 vid Solna tingsrätt på onsdagen.

Paolo Macchiarini, som alltså står åtalad för grov misshandel i tre fall, närvarade själv i rättssalen under den första rättegångsdagen. Han satt intill sin försvarsadvokat Björn Hurtig och gav ett sammanbitet intryck.

Åklagarsidan menar att Paolo Macchiarini i egenskap av huvudoperatör och ansvarig läkare utfört ingreppen med transplantation med syntetisk luftstrupe och att ingreppen utförts helt i strid med vetenskap och beprövad erfarenhet.

– Vi menar att det är tydligt att den här metoden inte fungerar, sa chefsåklagare Jim Westerberg.

Åklagaren anser också att ingreppen varit olagliga eftersom de inte utgjort led i någon form av sjukvård eller tillståndsprövad forskningsstudie.

Genom sitt agerande, menar åklagaren, har Paolo Macchiarini tillfogat patienterna svåra kroppsskador och ett mycket svårt lidande. Dessutom har Macchiarini enligt åklagaren visat särskild hänsynslöshet och råhet.

I andra hand yrkar åklagaren på att Macchiarini ska dömas för grovt vållande till kroppsskada. Detta eftersom Macchiarini av oaktsamhet vållat patienterna kroppsskador.

Paolo Macchiarinis inställning lästes upp av hans försvarare Björn Hurtig. Macchiarini nekar till brott. Han medger att han utfört ingreppen och han menar att det handlat om sjukvård.

Men han bestrider att han skulle varit medicinskt ansvarig för operationerna. Han motsätter sig också att han skulle ha varit oaktsam.

Försvarsadvokat Björn Hurtig. Foto: Joakim Andersson.

Försvaret fäster bland annat vikt vid åklagarsidans användning av begrepp som huvudoperatör och ansvarig läkare.

Björn Hurtig menar att begrepp som exempelvis huvudoperatör inte finns med i straffrättslig lagtext och att man då måste fundera noga över hur man kan koppla samman det med ett eventuellt straffrättsligt ansvar.

– Vi ifrågasätter om den definitionen kan föra med sig straffrättsliga konsekvenser, säger han till Läkartidningen.

I brottsutredningen kring Macchiarini har dåvarande verksamhetschefer på Karolinska universitetssjukhuset delgivits misstanke om brott, men detta har lagts ner av åklagaren.

Menar ni att verksamhetschef är ytterst ansvarig?

– Vi vill inte skjuta det på någon annan men vi menar, och det står i lagtext, att den som har det yttersta ansvaret för patientsäkerheten är verksamhetschefen.

Under dagen fortsatte huvudförhandlingen med åklagarsidans sakframställan. Den skriftliga bevisningen i ärendet är omfattande. Det troliga är att åklagaren behöver ta samtliga tre förhandlingsdagar som planerats den här veckan i anspråk.

Det innebär att försvarets sakframställan samt förhör med Paolo Macchiarini sannolikt kommer att ske i nästa vecka.

Utöver Paolo Macchiarini är ett stort antal personer kallade att vittna i rättegången.

Läs också:

Nu ställs Macchiarini inför rätta