Det är i en debattartikel i tidningen Mitt i som Centerpartiet i Region Stockholm pekar på att det behövs ett nytt synsätt för att klara av den allt kraftigare belastningen på vården där man tydligt behöver prioritera att lägga mer resurser för att förebygga sjukdomar och ohälsa.

Enligt partiet är en förstärkning av vårdcentralerna och husläkarna de enskilt viktigaste åtgärderna för att förebygga sjukdom och minska ojämlikhet i hälsa bland befolkningen.

Mot den bakgrunden manar partiet till politisk samling över blockgränserna i Region Stockholm för att långsiktigt minska belastningen på sjukvården och stärka vårdcentralerna och husläkarna.

Centerpartiet vill att varje patient ska ha en fast personlig husläkare på vårdcentralen som samordnar all vård kring patienten. För att husläkarna ska kunna ta det ansvaret krävs också ett tak för hur många patienter varje läkare ska ha ansvar för. Enligt Centern saknas en reell sådan begränsning i Stockholm i dagsläget.

Partiet menar också att primärvårdens andel av sjukvårdsbudgeten måste bli betydligt större än de 17 procent som den utgör i dagsläget. Till 2030 vill man därför öka primärvårdens andel till 25 procent.

Ylva Sandström, ordförande för Distriktsläkarföreningen i Stockholm, är mycket positiv till att Centerpartiet vill satsa på fast läkare och att partiet vill se en kraftig resursförstärkning till primärvården.

– Jag hoppas att de kan få gehör för det hos sina alliansbröder som alla kanske inte har riktigt samma inställning till vikten av fast läkare. Vi tycker ju det är jätteroligt att Centerpartiet kliver ut så här, säger Ylva Sandström.

Distriktsläkarföreningen i Stockholm har tidigare gjort en analys över de ekonomiska förutsättningarna för husläkarmottagningarna i Stockholm. Enligt föreningens beräkningar skulle regionen behöva öka ersättningen med 10 procent, eller 600 miljoner kronor, för att husläkarmottagningarna ska nå 1 500 patienter per distriktsläkare.

Vad skulle det betyda om primärvården fick 25 procent av sjukvårdsbudgeten?

– Det beror ju på vilken del av primärvården som får det. Om de lägger allting på nätläkare så blir det inte så bra. Men utökar de resurserna till husläkarmottagningarna, alltså vårdcentralerna, så är ju det väldigt bra.

Ylva Sandström är dock inte särskilt hoppfull när det gäller Centerpartiets möjlighet att få till en politisk enighet kring en sådan satsning.

– Jag blir jätteglad om det skulle bli så men jag tror inte det. När vi har pratat med de övriga partierna så är det inte de signalerna vi får. Även om alla säger sig vilja satsa på primärvården så är det väldigt många frågor till oss om hur man skulle kunna göra det utan att det kostar några pengar.

Läs också:

DLF: Urholkad ekonomi har lett till färre distriktsläkare i Stockholm