Den 12 april gick ECDC ut med en varning för att uppmärksamma läkare om en ovanlig ökning av oklar hepatit, som främst drabbat små barn.

Bakgrunden var att Storbritannien haft ovanligt många fall av akut hepatit hos annars friska barn. Ökningen har skett i år. Från januari har 74 fall rapporterats i England, Skottland och Wales. Majoriteten av barnen är mellan två och fem år. Några har fått allvarliga leverskador, och ett fåtal har behövt en levertransplantation.

Utbrottet gäckar både brittiska myndigheter och EU:s smittskyddsmyndighet. Fallen har varken kunnat kopplats till något av de vanliga virus som orsakar hepatit A till E eller till resor.

Sedan varningen gick ut i förra veckan har liknande rapporter kommit från flera andra EU-länder. Enligt ett pressmeddelande från ECDC har även Danmark, Irland, Nederländerna och Spanien haft allvarliga och oklara hepatit-fall som drabbat annars friska barn. Inte heller här har läkarna kunnat detektera några av de vanliga virusen som orsakar leverinflammation.

Nio fall där barnen är mellan ett och sex år har också rapporterats in från Alabama i USA.

I samtliga drabbade länder pågår nu utredningar för att ta reda på mer. Enligt ECDC har även internationella läkarnätverk kring leversjukdomar kopplats in.

Hos några av barnen som insjuknat i akut hepatit har man funnit adenovirus, ett virus som också haft en större spridning än normalt i Storbritannien de senaste veckorna. Några av barnen har även varit infekterade med sars-cov-2.

Björn Fischler, barnhepatolog på sektionen för gastroenterologi, hepatologi och nutrition på Astrid Lindgrens barnsjukhus, säger till Dagens Medicin att det även i Sverige varit något fler patienter med akut hepatit där orsaken är okänd.

– Vi har noterat aningen fler fall sedan slutet av december 2021, men vi ser inte alls en sådan kraftig ökning som i Storbritannien. I vårt fall utesluter jag inte att det handlar om en slumpmässig variation, säger han till Dagens Medicin.

Björn Fischler påminner svenska allmän- och barnläkare om att barn i alla åldrar som visar tecken på gulsot exempelvis i ögonvitorna eller har förhöjda levervärden alltid ska remitteras för utredning.

Tidskriften Science skriver att forskarnas huvudteori är att adenovirus på något vis ligger bakom utbrottet.

Brittiska myndigheten UK Health Security Agency har tagit fram en vägledning för läkare med anledning av utbrottet.