Alla som bor i Syd– eller Västsverige kan ingå ett avtal om kroppsdonation med Göteborgs universitet. Kroppen används då för undervisning av läkarstudenter och färdighetsträning för kirurger efter att den som ingått avtalet avlidit.

Men även om donationerna av kroppar ökat på senare år finns ett stort behov av fler, enligt Magnus Braide, professor i anatomi och föreståndare för Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum.

Magnus Braide, professor i anatomi på Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Foto: Göteborgs universitet

– Vi hade gärna sett att dubbelt så många ingick avtal om kroppsdonation med oss. Det skulle ge oss möjlighet att erbjuda färdighetsträning för betydligt fler kirurger, säger han i ett pressmeddelande.

Inte minst när det gäller traumakirurgi sätter bristen på kroppar käppar i hjulet.

– Skadorna är mycket varierande, och patienterna förhållandevis få. Det innebär att det kan vara svårt för traumakirurger att upprätthålla sin skicklighet, säger Magnus Braide.

Kirurgiskt anatomiskt träningscentrum drivs alltså i samarbete mellan Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset.

När det gäller färdighetsträning för kirurger prioriteras de som är verksamma på Sahlgrenska universitetssjukhuset, som också står som arrangör för en stor del av kurserna. Donerade kroppar används också i kurser som arrangeras av medicintekniska företag.

Kroppsdonation

  • Cirka 500 personer har avtal med Göteborgs universitet om kroppsdonation och i nuläget tar universitetet emot ett 20-tal kroppar varje år. Det finns dock ett behov av dubbelt så många.
  • Göteborgs universitet tar emot kroppar från Halland, Skåne, Västra Götaland.
  • Även Karolinska Institutet, Umeå universitet och Uppsala universitet tar emot donerade kroppar.

Källa: Göteborgs universitet