Sedan några dagar rekommenderar Folkhälsomyndigheten en fjärde dos covidvaccin – det vill säga en andra påfyllnadsdos – för alla som är över 65 år, vilket Läkartidningen berättat om.

Men EMA och ECDC tycker att det är fortfarande är för tidigt att ge en fjärde dos av mRNA-vaccinen Comirnaty och Spikevax till personer under 80 år. Det framgår av ett uttalande på EMA:s webbplats.

Efter att ha noga granskat tillgängliga data anser myndigheterna att en fjärde dos kan ges till personer över 80 år. Men enligt myndigheterna finns det i dagsläget »inga tydliga bevis inom EU för att skyddet mot svår sjukdom avklingar avsevärt hos vuxna med normalt immunförsvar i åldern 60 till 79, och således inget tydligt stöd för att omedelbart ge en fjärde dos«.

Enligt de europeiska myndigheterna är det för tidigt att överväga en fjärde dos för den allmänna befolkningen.

De konstaterar samtidigt att det i slutänden är upp till de olika ländernas egna myndigheter att avgöra när det är dags att ge en fjärde dos.

De slår också fast att vaccinering mot covid-19 är det mest effektiva sättet att förhindra allvarlig sjukdom under den pågående pandemin, inklusive svår sjukdom orsakad av omikronvarianten.