Under måndagen presenterades regeringens vårändringsbudget innehållandes förslag för sammanlagt 35 miljarder kronor. Regeringen har redan tidigare utlovat satsningar för att stärka vården efter pandemin, men nytt i vårbudgeten är ett tillskott på 500 miljoner kronor för att öka vårdens kapacitet.

– Svensk sjukvård behöver en större kostym. Vi behöver fler vårdplatser och en mer utbyggd primärvård. Tillgången på personal med rätt kompetens – och deras rätt till bra arbetsmiljö och bra arbetsvillkor – är avgörande, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Pengarna kommer därför gå till att anställa fler sjuksköterskor och att genomföra insatser för att förbättra arbetsmiljön, för att på så vis skapa fler vårdplatser. Regeringen har redan tidigare beslutat om flera olika åtgärder för att stärka vården efter pandemin och arbeta av de växande vårdköerna.

Under en pressträff på morgonen betonade finansminister Mikael Damberg (S) vikten av god beredskap.

– Om vi försätts i en kris eller ytterst i ett krig kommer den svenska vården vara en avgörande faktor i samhällets motståndskraft. En utökad kapacitet i hälso- och sjukvården stärker motståndskraften i såväl kris som i fred.

Läkarförbundet ställer sig positivt till satsningarna på arbetsmiljö och vårdplatser, men saknar långsiktighet i satsningarna, enligt ett pressmeddelande. »De 500 miljoner som nu tillförs vården kommer bara betalas ut 2022 och förväntas användas under året. Svensk hälso- och sjukvård behöver inte fler snabba lösningar med kortsiktiga pengar som knappt hinner användas i verksamheterna innan de dras in«, skriver förbundet.

– Satsningen för att anställa mer vårdpersonal och förbättra arbetsmiljön är fin på pappret men det finns inga sjukhus som vågar göra nyanställningar för pengar som bara finns i några månader, säger Läkarförbundets ordförande Sofia Rydgren Stale i pressmeddelandet.

I övrigt var innehållet i budgeten till stor del redan känt. Bland annat föreslås pengar till flyktingmottagande och kompensation för de prisökningar som kriget i Ukraina lett till.

Flera politiska kommentatorer är dock tveksamma till om budgeten kommer kunna klubbas igenom i sin nuvarande utformning. Ekots inrikespolitiske kommentator Fredrik Furtenbach säger att oppositionen redan har gjort sig redo för förändringar.