Det var i september 2020 som regeringen aviserade att man skulle tillsätta en ny kommundelegation som skulle få i uppdrag att stötta vissa kommuner och regioner ekonomiskt.

Tanken med stödet, som är förenat med vissa villkor, är att främja åtgärder för en ekonomi i balans och god ekonomisk hushållning.

Ursprungligen var regeringens intention att kommunakuten skulle fördela 1 miljard kronor över fyra år. Men enligt tidningen Dagens Samhälle har förseningar medfört att det nu finns 750 miljoner kronor att fördela.

I samband med att ansökningstiden nu gått ut har tidningen gjort en sammanställning över vilka kommuner och regioner som begärt pengar.

Totalt har fem regioner och 23 kommuner ansökt om stöd för en lång rad olika projekt och åtgärder. Den sammanlagda summan i ansökningarna uppgår till knappt 1,8 miljarder kronor.

Den region som ansökt om mest pengar är Jämtland Härjedalen vars ansökan uppgår totalt till 82,9 miljoner kronor.

– Grunden till det vi har sökt är att vi har tittat på det vi har prioriterat i våra verksamhetsplaner och i regionplanen. Två av områdena där handlar om digitalisering och ledarskapsutveckling. Det är egentligen de två områdena vi har koncentrerat oss på, säger Örjan Strömqvist, tjänsteman på regionstaben i Jämtland Härjedalen, till Läkartidningen.

Totalt har regionen sökt pengar för 26 olika projekt. Det handlar bland annat om att man vill göra en satsning på att i högre grad utnyttja e-besök och webbtidböcker i journalsystemet, modernisera regionens webbplatser och digitalisera bidragshandläggningen för sjukresor.

Dessutom har regionen sökt pengar för projekt som berör kollektivtrafiken. Bland annat behöver regionen byta ut hela biljett- och betalsystemet.

När det gäller ledarskapsdelen har regionen bland annat sökt pengar för chefsaspirantsprogram och en coachutbildning för ledare.

Kommundelegationen väntas fatta beslut om bidragen i augusti.

Vad skulle det betyda om ni fick de här 83 miljoner kronorna som ni har sökt?

– Det skulle betyda att vi kan snabba på de här åtgärderna som vi har tänkt göra. Det är ju sådant som vi komma att bli tvungna att göra så småningom, men det här kan ju snabba på det och se till att vi får snabbare effekt på ekonomin, säger Örjan Stömqvist.

Enligt Dagens Samhälle var en majoritet av regionerna berättigade att söka pengar, men de flesta har alltså inte valt göra det. Övriga regioner som sökt stöd från kommunakuten är Västernorrland, Västerbotten, Värmland och Blekinge.

Så mycket pengar har regionerna sökt

Enligt Dagens Samhälles sammanställning har fem regioner ansökt om sammanlagt 239,5 miljoner kronor.

Jämtland Härjedalen: 82,9 miljoner kronor

Västernorrland: 77,7 miljoner kronor

Västerbotten: 35 miljoner kronor

Värmland: 30 miljoner kronor

Blekinge: 13,9 miljoner kronor