Förra veckan gav Folkhälsomyndigheten grönt ljus för fjärde dosen vaccin mot covid-19 för alla över 65 år. Bakgrunden är bland annat att vi fortfarande har en ganska hög smittspridning, enligt Sören Andersson.

– Vi har rätt många på sjukhus fortfarande med eller på grund av covid och vi har en del på Iva. Även om båda de grupperna minskar successivt så har det inte gått snabbt nedåt. Det har gått ganska långsamt, vilket indikerar att vi har hög smittspridning, säger han.

Vecka 14 hade det dessutom gått fyra månader efter att majoriteten av dem i åldern 60 till 79 fick sin tredje dos.

– Vi vet sedan tidigare att någonstans vid tre till fyra månader börjar man tappa skyddseffekt. Tyvärr har det varit så kortvarigt. Vi skulle gärna se att det var längre.

För personer under 65 år blir det sannolikt aktuellt med en fjärde dos först efter sommaren, enligt Sören Andersson.

– Vi tror ju – om det här ser ut som det har gjort de senaste två åren – att vi kommer att ha en lugnare situation framåt sommaren, säger Sören Andersson och fortsätter:

– Det sammanfaller ju med att vi ännu inte har nått fyra månader för de yngre efter dos tre. Då får man ta en paus och ladda batterierna till hösten. Då blir det ju med all säkerhet aktuellt med en fjärde dos för resten och en femte dos för de äldsta.

 När är det dags för dos tre för dem över 12 år?

– Det är inte aktuellt nu före sommaren, bedömer vi. Vi ser inte att det skulle tillföra något vare sig när det gäller smittspridning eller sjuklighet. Däremot ingår det i beredningen av höstens arbete och det är vi inte klara med ännu.

Sören Andersson konstaterar att myndigheten måste ta höjd för flera alternativ.

– Då tittar vi från fem år och uppåt, där vi inte börjat att vaccinera ännu, om det kan vara aktuellt, och på en eventuell tredje dos för 12 år och uppåt. Men det är inte klart ännu.

Strax efter Folkhälsomyndighetens rekommendation om en fjärde dos för alla över 65 drog den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA och den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC slutsatsen att det fortfarande är för tidigt för en fjärde dos för personer under 80 år.

Hur kommer det sig att Folkhälsomyndigheten gjort en annan bedömning?

– EMA och ECDC utgår ju från hela EU:s situation. Det är ett antal faktorer som man väger ihop i det här, där man menar bland annat att när det gäller dos tre så har man i EU genomsnittligt inte nått tillräckligt långt för att man ska lägga resurserna också på dos fyra, säger Sören Andersson och tillägger:

– Vi ser ju att vi har kommit rätt långt när det gäller dos tre, och även när det gäller dos fyra för dem som är 80 år eller äldre.

Han påpekar bland annat också att EMA och ECDC understryker att varje land måste göra en bedömning utifrån sin epidemiologiska situation och fatta beslut utifrån det.

– Där har sju, åtta andra länder gjort samma bedömning som vi att erbjuda även personer i ålderssegmentet under 80 en fjärde dos, säger Sören Andersson.