Under måndagseftermiddagen kom SKR, Sobona (de kommunala företagens arbetsgivarorganisation) och Vårdförbundet överens om ett nytt avtal som omfattar 90 000 sjuksköterskor, röntgensjuksköterskor, biomedicinska analytiker och barnmorskor. Avtalet gäller från 1 april 2022 till 31 mars 2024.

Det centrala avtalet HÖK22 är sifferlöst, det vill säga utan centralt angivna nivåer på löneökningarna. Det innehåller bland annat en fortsatt satsning på särskilt yrkesskickliga och åtgärder för att stärka arbetsmiljön.

– Det viktiga för oss har varit att hålla fast vid satsningen på särskilt yrkesskickliga, att erfarenhet lönar sig. Den satsningen har vi kvar, säger Vårdförbundets ordförande Sineva Ribeiro till Vårdfokus om avtalet.

Många av Vårdförbundets yrkanden i år har handlat om att förbättra arbetsmiljön. I avtalet införs till exempel krav på att arbetsgivarna ska följa upp hur arbetstiden förläggs.

Vårdförbundet har även träffat en överenskommelse med SKR om en kompetenskommission som ska jobba strategiskt och långsiktigt med kompetensförsörjning och arbetsmiljö. Kommissionen ska först göra en gemensam analys över problem, följt av en åtgärdsplan med syfte att få en stabil och hållbar kompetensförsörjning.

− Vårt gemensamma fokus framåt, på både central och lokal nivå, ligger på att möta hälso- och sjukvårdens kompetensutmaning och stärka arbetsmiljön, säger Joakim Larsson, ordförande i SKR:s förhandlingsdelegation, i ett pressmeddelande.

Läkarförbundet har ett fyraårigt avtal som slöts med SKR och Sobona år 2020. Det centrala avtalet, som omfattar cirka 34 000 läkare, löper ytterligare två år med 31 mars 2024 som slutdatum. Det innebär att nästa avtalsrörelse kommer att löpa parallellt för Vårdförbundet och Läkarförbundet.

Det första året var sifferlöst för läkarna med retroaktiva löneökningar från april 2020 eftersom avtalsrörelsen fördröjdes i och med pandemin. Läkarnas löneökningar för 2020 landade på mellan 2 och 2,75 procent, enligt en enkätundersökning som Läkartidningen gjorde.

Förra året var den centrala lönenivån 2 procent och det var även det som generellt blev resultatet lokalt, visade Läkartidningens genomgång.

I år den centralt angivna siffran 1,6 procent. Året därpå ska nivån sättas enligt det så kallade märket som beslutas av parterna inom industrin.