Sedan den 1 april gäller inte längre pandemilagen och den som tror sig ha blivit covidsmittad behöver inte längre sitta i karantän eller testa sig. Undantaget är högriskverksamheter inom vård och omsorg där smittspårning ska ske även framöver. Det är dock fortfarande »rätt uppenbart« att pandemin fortfarande pågår, säger socialminister Lena Hallengren (S) till nyhetsbyrån TT. Men eftersom restriktionerna har slopats behövs en annan beredskap, menar hon.

– Även om situationen i Sverige är mycket bättre nu än tidigare anser regeringen att det är viktigt att Sverige har beredskap ifall pandemin förändras på ett sätt som återigen orsakar allvarliga konsekvenser för samhället, säger Lena Hallengren i ett pressmeddelande.

Beredskapsplanen som Folkhälsomyndigheten nu ska ta fram ska innehålla en sammanställning av råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder som kan komma att behöva införas under det kommande året ifall smittan återigen ökar. Det ska också framgå i vilka typer av situationer dessa ska införas samt i vilken ordning det ska ske.

Exakt vad det är för typ av råd och rekommendationer som det kan röra sig om är svårt att säga, enligt Lena Hallengren.

– Även om pandemin inte är över, skulle vi inte ha avvecklat pandemilagen och alla restriktioner om vi trodde att vi snart skulle införa dem igen. Däremot vet vi ju inte hur omvärlden utvecklas, så de behöver bedöma vilka situationer vi kan behöva ta höjd för, säger hon till TT.

Folkhälsomyndigheten ska i arbetet ta avstamp i sin omvärldsbevakning, läget i hälso- och sjukvården, vaccinationsläget och det epidemiologiska läget i landet. De råd, rekommendationer och andra åtgärder som myndigheten listar får dock inte sträcka sig längre än nödvändigt, betonar regeringen.