Förra året anmäldes fler fall av fästingöverförd virusorsakad hjärninflammation, TBE, än någonsin tidigare, enligt en ny sammanställning från Folkhälsomyndigheten. Totalt rörde det sig om 533 fall, mer än en fördubbling jämfört med året innan.

– Fallen av TBE rapporteras numera från Gävle kommun och söderut, och har successivt spridit sig västerut. Under 2021 ökade förekomsten i stort sett i alla regioner, säger Britta Björkholm, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Personer som vistas i riskområden med mycket fästingar uppmanas att vaccinera sig mot TBE och flera regioner har valt att erbjuda gratis TBE-vaccin för barn. En av dem är Region Uppsala, där den kostnadsfria vaccineringen inleddes för en månad sedan, rapporterar Läkemedelsvärlden. Hittills har 2 300 barn fått vaccin.

– Det är många fler än vad det brukar vara vid den här tidpunkten på året. Vi har sett ett stort intresse, säger Margareta Öhrvall, vaccinsamordnare i Region Uppsala, till Läkemedelsvärlden.

Hon har dock högre satta mål.

– Vi hoppas att vi kommer upp i så många vaccinationer så att vi ser en förändring i det höga insjuknandet.

Region Sörmland införde gratis TBE-vaccinering för barn redan 2018 och Region Östergötland gjorde detsamma i slutet av mars. Även i Stockholm har frågan varit på tapeten, men efter att en analys visat att det inte vore kostnadseffektivt med gratis vaccin valde regionen att avstå.

Anledningen till den kraftiga uppgången i antalet TBE-fall förra året tros ha att göra med gynnsamma väderförhållanden i kombination med fler sorkar och skogsmöss. Pandemin kan också ha gjort att människor vistades ute i naturen mer än tidigare.

Läs också: Nu blir TBE-vaccin gratis för barn i Östergötland och Uppsala