Tomas Haapaniemi, skyddsombud i Uppsala. Foto: Privat.

I februari bytte Region Uppsala HR-system för schema, bemanning och löner och gick över till Heroma. Snart visade det sig dock att systemet hade flera brister, vilket P4 Uppland var först med att berätta. Exempelvis klarar systemet inte av att hantera dygnet-runt-scheman, brister som lett till en kraftig ökning av den administrativa personalens arbetsbörda. Upplands allmänna läkarförening har startat en egen kartläggning av problemens omfattning och har hittills fått uppgifter om att minst sju av 25 kliniker upplever svårigheter med systemet. För läkarna är det särskilt inrapporteringen av jour och beredskap som krånglar och inte tar sig hela vägen fram till lönebeskedet.

Av de omkring 1 400 läkare som finns inlagda i systemet har ungefär hälften jour och beredskap och kan därmed vara drabbade, enligt huvudskyddsombudet Tomas Haapaniemi.

– Exakt hur många som fått fel lön är svårt att säga, men det är illa om det så bara är några hundra, säger han.

Det är inte bara felaktiga löneutbetalningar som väcker ilska bland läkarkåren. Lönespecifikationerna beskrivs dessutom som extremt svårtolkade.

– Medlemmar som hör av sig är framför allt förtvivlade över att de inte kan utläsa var siffrorna kommer ifrån. Vi får höra att felaktigheterna ska korrigeras, men hur ska man kunna se att lönen faktiskt blev rätt i slutändan när det inte går att förstå lönespecifikationen?

Enligt Tomas Haapaniemi har de felaktiga utbetalningarna generellt sett inte fått några större konsekvenser ännu, eftersom »de flesta inte bygger sin ekonomi på att man får ut de här sista slantarna i rätt tid«. Däremot hamnar det hela i ett annat läge om även nästa löneutbetalning misslyckas, menar han.

Redan före upphandlingen presenterade läkarföreningen en lista över vilka funktioner som behövde finnas i det nya systemet och man lyfte också farhågor kring hanteringen av just jour och beredskap.

– Jag har bett att få se lönespecifikationer från läkare med beredskap för att kontrollera att allt fungerade innan systemet togs i drift men det fick jag aldrig. Det har bara varit undanflykter hela tiden. Regionen har vetat sedan projektets start att systemet inte uppfyllde våra krav. Varför köpte man då in det?

Viktor Ekström, avdelningschef på akutmottagningen på Akademiska sjukhuset, är inte heller nöjd med Heroma. I februari tvingades han arbeta heltid bara med det nya systemet för att få allt att funka.

– Vårt stora problem är att vi inte har någon riktig överblick i bemanningen inför våren och sommaren, så vi tvingas jobba parallellt med ett Excel-dokument. Ett nytt schemasystem som bara skapar en massa merarbete var inte precis det som någon önskade sig, säger han.

Maria Rosén, HR-direktör i Region Uppsala. Pressfoto: Staffan Claesson.

HR-direktören Maria Rosén jobbar just nu på flera fronter samtidigt för att komma till rätta med problemen. Felsökning av tekniken pågår tillsammans med leverantörer samtidigt som man försöker ordna bättre support och riktade utbildningar. Om det dessutom finns oklarheter kring hur lönespecifikationerna ser ut måste de förtydligas, säger hon. Senare under måndagen väntar hon sig en tidsplan för när de tekniska felen ska åtgärdas och inom några veckor bör allt vara löst.

– Vi beklagar verkligen att det här har skapat problem för användarna och att det har lett till stress och frustration. Det var givetvis inte alls det vi ville och nu gör vi allt för att det ska bli bättre.

Tror du att alla hinner få rätt lön vid nästa utbetalning?

– Jag skulle säga så här: Oavsett system kan det alltid uppstå problem, men vi gör allt för att lönerna ska vara korrekta. Och skulle det ändå bli fel så har vi ordnat extra löneutbetalningar bara några dagar efter den ordinarie utbetalningen.

Tomas Haapaniemi är dock skeptisk till att Maria Roséns tajta tidsplan kommer att hålla.

– Vi tror det när vi ser det. För att få de rätta lönerna i april måste regionen få till det här inom en vecka, så de har hård tidspress på sig.