Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, kräver i ett vitesföreläggande att Region Västernorrland säkerställer att antalet disponibla vårdplatser vid Sundsvall sjukhus uppgår till minst 219. I den siffran ingår inte barn-, psykiatri- eller kvinnosjukvård. Det är samma antal som regionen bedömt behövs. I mars månad var antalet disponibla vårdplatser dock bara 170, eftersom det saknas personal. Om inte målet på 219 vårdplatser uppnås före september månads slut väntar ett vite på 15 miljoner kronor.

Marie Åberg, avdelningschef för Ivos avdelning Nord. Pressfoto.

– Vi konstaterar att situationen både har medfört och riskerar att medföra allvarliga vårdskador. Det här har också pågått i flera år utan att regionen har vidtagit åtgärder som lett till varaktiga förbättringar, säger Marie Åberg, chef för Ivos avdelning nord.

Under utredningen har Ivo hämtat in såväl lex Maria-anmälningar som avvikelser och noterat totalt 310 avvikelser kopplade till överbeläggningar.

– Patienter vårdas regelmässigt i korridoren, i ett fall i flera dygn. En patient fick hjärtstopp i korridoren och avled. Hjärt-lungräddningen fördröjdes av att en annan säng stod placerad framför defibrillatorn och flera patienter runt omkring blev vittne till händelsen, säger hon.

Personal har också i intervjuer berättat om hur sjuka och ibland förvirrade patienter har svårt att komma till ro i korridorerna.

– För att minska belastningen går personalen runt och drar plastsäckar över lamporna och skruvar ur lysrör nattetid så att patienterna ska kunna somna. Sammantaget är det väldigt allvarliga brister vi ser och därför har vi vidtagit skarpa beslut för att förmå vårdgivaren att ta sitt ansvar.

Regionen delar Ivos bild av återkommande överbeläggningar och utbredd vårdplatsbrist, säger Åsa Bellander, regiondirektör och tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i ett uttalande på regionens sajt. Hon får medhåll av regionstyrelsens ordförande, Glenn Nordlund (S).

– När det gäller beslutet från Ivo har vi ingen annan uppfattning, alla vårdplatser som behövs ska finnas för våra invånare. Det pågår ett intensivt arbete med denna högt prioriterade fråga inom förvaltningen. Från den politiska nivån följer vi arbetet och är redo att fatta ytterligare beslut om det behövs för att kunna lösa frågan, säger han.

Läkartidningen har tidigare rapporterat om flera olika insatser för att säkra bemanningen och därigenom öka antalet vårdplatser framåt. Bland annat beslutades i veckan om en lönesatsning på 50 miljoner till vårdpersonal. Dessutom har regionen höjt såväl ersättning som reseersättning för hyrpersonal och ökat bonusen för de som på frivillig väg flyttar sin semester från den mest hektiska sommarperioden.

– Det är självklart vår absoluta ambition och vilja att klara målet med 219 öppna vårdplatser. Vi är samtidigt medvetna om att det finns många utmaningar som vi tillsammans måste klara av för att lyckas, säger Åsa Bellander.

Ville Sjögren, vice ordförande i Medelpads läkarförening. Foto: Privat.

Ville Sjögren, vice ordförande i Medelpads läkarförening, är splittrad angående viteshotet.

– Det är positivt att det kommer krav från Ivo, men det hade varit bra om tidsfristen var satt tidigare. Här i Sundsvall räknar man ju med att vi kommer ha 116 vårdplatser i sommar, så det här beskedet räddar inte sommaren.

Han hoppas också att Ivo fortsätter att hålla ögonen på regionen.

– Att pungslå en organisation som har dålig ekonomi ger inte vårdplatser. Om det här är ett engångsvite kan regionen betala och hoppas att det blåser över. Ivo får inte släppa taget nu, så att vitet bara leder till sämre ekonomi utan någon beteendeförändring.

Ivo har flera gånger den senaste tiden uttryckt att myndigheten kommer ta i med hårdhandskarna på ett annat sätt än tidigare – brister i vården ska inte kunna fortgå år efter år. Till exempel riktades ett hot om ett vite på 20 miljoner kronor mot Region Uppsala och Akademiska sjukhuset i höstas efter att myndigheten påtalat allvarliga brister i flera år. Det beslutet överklagades dock av regionen, varpå kammarrätten upphävde föreläggandet eftersom det inte var tillräckligt precist. Även Sunderby sjukhus i Norrbotten hotas av ett vite på tio miljoner på grund av vårdplatsbristen. Där löper tidsfristen ut i maj.

Läs också:

Svåraste platssituationen någonsin i Västernorrland: »Nästan makabert«

Politisk röra i Västernorrland – M lämnar majoriteten