Problemen på kirurgkliniken i Östersund har varit både långvariga och allvarliga och omskrivna. I grund och botten handlar det om en brist på sjuksköterskor, som i sin tur lett till brist på vårdplatser. Problem som förvärrades när en arbetstidsmodell sades upp för två år sedan. För många sjuksköterskor blev de försämrade villkoren droppen och kirurgkliniken drabbades av ett flertal uppsägningar.

Efter flera tips och anmälningar – bland annat från läkarföreningen – till både Arbetsmiljöverket och Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) har båda myndigheterna granskat kirurgkliniken.

I slutet av förra året meddelade Arbetsmiljöverket att Region Jämtland Härjedalen riskerar 400 000 kronor i vite. Nu blir viteshotet verklighet, eftersom flera brister kvarstår. Samverkan mellan läkarföreningen och arbetsgivaren fungerar visserligen bättre, enligt Arbetsmiljöverket. Men det råder fortfarande inte balans mellan krav och resurser för kirurgernas del.

I mitten av april kom även Ivo, som öppnade ett tillsynsärende för ett år sedan, med ett beslut med krav på åtgärder. Tillsynsmyndigheten pekar bland annat på att personalen inte hinner utföra omvårdnadsåtgärder, kontroller eller riskbedömningar och att patienter utlokaliseras till andra kliniker/avdelningar. Ivo anser att det kan leda till vårdskador som blodproppar, lunginflammationer på grund av uteblivna mobiliseringar eller missade försämringar hos patienterna. Andra risker som pekas ut är fallolyckor och kommunikationsbrister vid överrapporteringar mellan olika avdelningar och andra kliniker. Läkarnas ronder tar också längre tid när patienter är utlokaliserade, konstaterar Ivo som kräver att arbetsgivaren ska redovisa hur bristerna ska åtgärdas senast i juni.

Ivo påpekar även att Östersunds sjukhus kommer att granskas i sin helhet via den nationella tillsynen av samtliga svenska akutsjukhus som just nu pågår.

Sarah Velander, som är klinikombud för läkarna och ledamot i Jämtlands läns läkarförening, är glad att Arbetsmiljöverket och Ivo har satt ner foten.

– Det är precis detta som personalen sagt i flera års tid. Besluten visar att det här inte handlar om personal som »klagar«, utan om att det krävs kraftfulla åtgärder för att vända på detta, säger Sarah Velander.

Hon beskriver läget på kirurgkliniken som fortsatt ansträngt på grund av vårdplatsbristen. Trots att kliniken ska ha minst 52 öppna vårdplatser, har bara mellan 36–46 platser kunnat hålls öppna den senaste tiden.

Konsekvenserna är många: ständiga överbeläggningar, utlokaliseringar, strukna operationer, svåra prioriteringar och etisk stress, vårdplatser som öppnas och stängs och personal som kallas in från och till. Det gör det svårt att planera verksamheten och skapar en oförutsägbarhet för läkarna, enligt Sarah Velander.

– De vet aldrig riktigt vad de ska göra för dagen.

I slutet på mars 2020 valde den omtyckta kirurgchefen Anna Warg att avsluta sin tjänst som verksamhetschef på kliniken och gick tillbaka till det tidigare arbetet som kirurg. Det fick ett 60-tal av hennes medarbetare och representanter från den lokala läkarföreningen att samlas utanför sjukhusentrén för att manifestera sitt stöd.

Richard Högström tog över, men han slutade i mars. Enligt Sveriges Radio Jämtland är orsaken bland annat att han har haft svårt fatta vissa beslut eftersom han saknar medicinsk kompetens. På grund av svårigheterna att hitta en ny verksamhetschef har regionen tillsatt en tillfällig verksamhetsledning i nio månader.

Även när det gäller den högsta ledningen i regionen, har det varit turbulens. Läkarföreningen har tidigare krävt att sjukhusledningen ska avgå, och så har det också blivit. Nyligen lämnade både regiondirektören och hälso- och sjukvårdsdirektören i regionen sina uppdrag.

För närvarande är Anders Byström tillförordnad regiondirektör och Anna Granevärn har gått in tillfälligt i rollen som hälso- och sjukvårdsdirektör.

Sarah Velander är, trots allt, försiktigt positiv inför framtiden.

– Nu har både Ivo och Arbetsmiljöverket poängterat att problemen måste tas på allvar och jag tror att budskapet har gått fram till regionledningen. Det känns som den nya tillförordnade ledningen har förstått allvaret i situationen och försöker göra något åt problemen, säger hon och tillägger:

– Sjuksköterskebristen är allra viktigast att åtgärda. Men det är inget som man gör i en handvändning. Problemen har ju pågått i flera år.

Läs mer:

Arbetsmiljöverket hotar med vite på grund av brister på kirurgen i Östersund

Arbetsmiljöverket granskar kirurgen i Östersund

Läkare i Östersund anmäler arbetsmiljön på kirurgen

Läkare tar strid för vården i Östersund 

»Måste gå över blockgränsen för att finna lösningar« 

KD hoppar av i Jämtland Härjedalen – vill se satsningar på vårdpersonalen