En fransk kvinna och en holländsk man anmälde förra året E-hälsomyndigheten till Justitieombudsmannen, JO, efter att ha blivit nekade vaccinationsintyg för covid-19. I det ena fallet berodde det på att personen i fråga inte hade svenskt personnummer medan det i det andra fallet saknades en svensk folkbokföringsadress. Även från andra håll har det kommit klagomål från personer som inte lyckats få något vaccinationsintyg, antingen av samma anledning eller på grund av att de saknat e-legitimation.

Som svar på anmälan har E-hälsomyndigheten betonat att tjänsten för att tillhandahålla vaccinationsbevis togs fram på mycket kort tid, vilket var en av anledningarna till att en digital lösning prioriterades. Initialt prioriterades personer med personnummer och e-legitimation. Allt eftersom har dock tjänsten utvecklats så att även personer utan e-legitimation eller svensk folkbokföringsadress kan få bevis.

Med tanke på den snabba processen har chefs-JO Erik Nymansson förståelse för att det funnits svårigheter och utmaningar för E-hälsomyndigheten. 

»Det förhållandet att vissa enskilda – trots att de uppfyllt de formella kraven – inte har kunnat få ett vaccinationsbevis som de har rätt till är dock inte godtagbart«, skriver han i beslutet.

Det är särskilt problematiskt eftersom vaccinationsbevisen gav utökade möjligheter till att röra sig ute i samhället under pandemin, menar han.

Dessutom måste E-hälsomyndigheten komma ihåg att inte alla är vana vid, eller har förtroende för, digitala tjänster. Myndigheterna måste vara tillgängliga även för den här gruppen, skriver Erik Nymansson.

»Detta måste i synnerhet anses gälla för tjänster som är av stor betydelse för den enskilde.«

Han noterar samtidigt att E-hälsomyndigheten uppdaterat sina rutiner under resans gång.

»Jag förutsätter att E-hälsomyndigheten, om så inte redan har skett, så snart som möjligt ser till att samtliga personer som är berättigade till det efter begäran kan få vaccinationsbevis utfärdade för sig«, avslutar han beslutet.