I december beslutade Region Norrbotten att tillgängligheten i primärvården ska öka under jourtid i Boden och Luleå. Enligt beslutet skulle lättakuter öppnas i Luleå och Boden, och ha öppet till klockan 22 alla dagar i veckan.

– Anledningen till att vi har tagit det här beslutet är att det funnits en efterfrågan från befolkningen om att ha längre öppettider, sa regionrådet Linda Frohm (M) till Norrbottens-Kuriren när beslutet hade fattats.

Ett annat syfte är att avlasta sjukhusens akutmottagningar.

Målet var att det skulle genomföras så snart som möjligt. Men det har dröjt. Det finns nämligen ett stort problem: det saknas personal.

I slutet av mars fattades ett nytt beslut om att jourcentralen i Luleå ska vara öppen klockan 8–22 från och med 15 september i år. Det gäller alla dagar i veckan. Akuta besök hos läkare och sjuksköterska ska erbjudas och bemanningen ska vara en läkare, två sjuksköterskor och en undersköterska.

– Vi har brist på både läkare och sjuksköterskor i primärvården i Luleå men bedömer att det är möjligt att rekrytera sjuksköterskor till hösten. Nästa steg därvidlag är att påbörja rekryteringsarbetet av sjuksköterskor och undersköterskor för att bemanna de utökade öppettiderna. Vad gäller läkarbemanningen kommer vi i vart fall inledningsvis att ta in inhyrda läkare, säger Ulf Bergman, divisionschef på Region Norrbotten, till Norrbottens-Kuriren.

Han påpekar att det råder brist på hyrläkare i hela Sverige under våren, och därför är det svårt att ens rekrytera tillfälliga läkare.

– Av den anledningen och på grund av bristen på sjuksköterskor är det inte möjligt att utöka öppettiderna före sommaren, säger han till lokaltidningen.

De två hälsocentralerna i Boden ska från september ha öppet mellan 7 och 19 på vardagar, med akuta besök och drop in-mottagning de sista två timmarna. I dag har hälsocentralerna öppet till klockan 17. Primärvården ska även stärkas upp genom att en tredje hälsocentral ska öppnas.

Men läkarna i regionen applåderar inte. Både Norrbottens läkarförening och Distriktsläkarföreningen i Norrbotten är kritiska till att primärvården ska ta emot patienter på jourtid trots bristen på personal. De säger till Norrbottens-Kuriren att de inte tycker att förändringen är medicinskt motiverad. De varnar för att patienter får sämre möjligheter till bra vård samtidigt som arbetsmiljön för läkarna i primärvården påverkas negativt.

– Vi är väldigt få doktorer i Norrbotten och då behöver vi göra det som är medicinskt mest prioriterat, de som är sjukast behöver vi satsa vår tid på. Läkarbristen gör att om man låter läkare jobba på kvällar så jobbar färre planerat på dagen. Då får de sjukaste patienterna mindre läkartid och sämre möjligheter till återbesök, uppföljning, telefonkontakt och receptförnyelse, säger Jenny Hedgren Rönnlund från Norrbottens läkarförening till Norrbottens-Kuriren.

– Vi vill jobba med allmänmedicin, inte krishantering, fortsätter hon.

De fackliga representanterna vill i stället se åtgärder för att rekrytera fler och behålla den personal som finns, och lyfter fram konkurrenskraftiga löner och goda möjligheter till vidareutbildning som viktigt.