Det var tre år sedan Läkarförbundet senast genomförde en större arbetsmiljöenkät bland förbundets medlemmar. I den nya undersökningen får läkarna bland annat svara på huruvida de tycker att de har en god arbetsmiljö och om de hinner med arbetet inom ramen för sin normala arbetstid. En fråga rör etisk stress, andra handlar om övertid, sjukskrivningar och karriärbyten till följd av hög arbetsbelastning. Läkarna får också frågan om hur de har hanterat eventuell vårdplatsbrist och hur det fungerar med digitala system på arbetsplatserna.

Varför gör ni den här enkäten?

– Vi ser att många är alltför pressade på jobbet. Antalet 6:6a-anmälningar ökar och fler läkare har rapporterat stressymtom under pandemin. Med en så här pass stor undersökning får vi en tydligare bild av läkarnas arbetsmiljö, och ju mer vi vet desto bättre kan vi driva opinion och påverkansarbete för en god arbetsmiljö, säger förbundsordförande Sofia Rydgren Stale.

Resultaten från undersökningen kommer att användas på flera sätt. Dels väntar ett seminarium i Almedalen i sommar då förbundet väntas släppa utvalda delar. Enkäten ska också ge kött på benen inför den kommande avtalsrörelsen, där både lön och villkor ingår.

Vilka problemområden tror du kommer framträda tydligare genom den här enkäten?

– Det är svårt att sia om, vi får invänta svaren.

Arbetsmiljöenkäten skickas ut till alla yrkesverksamma medlemmar med en personlig länk per mejl. Det går också att logga in med bank-id på Läkarförbundets hemsida för att komma till enkäten. Frågorna kan besvaras fram till den 20 maj.