Socialstyrelsen gick nyligen ut med en förfrågan till landets regioner om de har möjlighet att stödja sjukvården i det krigsdrabbade Ukraina med läkemedel och sjukvårdsutrustning.

Efter en inventering har nu samtliga regioner enats om att donera ett 40-tal olika läkemedel från det Nationella läkemedelsförrådet, skriver Sveriges Kommuner och regioner på sin webbplats.

Det nationella förrådet byggdes upp gemensamt av regionerna under pandemin genom inköp av kritiska läkemedel. Tanken är att det ska säkra läkemedelsförsörjningen till vården vid eventuella bristsituationer eller störningar i leveranskedjan.

Regionernas samordning av läkemedel hanteras av den så kallade fyrlänsgruppen som består av Region Skåne, Region Stockholm, Region Östergötland och Västra Götalandsregionen.

– Givet situationen som råder i Ukraina känns det bra att regionerna kan bidra på det här sättet med läkemedel som jag är säker på kommer att göra skillnad på plats i Ukraina, säger Magnus Thyberg, vaccinationssamordnare och avdelningschef Kunskapsutveckling i Region Stockholm, i ett pressmeddelande.

Själva transporten av de donerade läkemedlen till Ukraina samordnas av Läkemedelsverket och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

– Genom ett utmärkt samarbete mellan regioner och myndigheter kan vi säkerställa att dessa läkemedel verkligen kommer till nytta där de som mest behövs, säger Maria Landgren, läkemedelschef i Region Skåne, i ett pressmeddelande.

Donationerna till Ukraina bedöms inte påverka robustheten i regionernas läkemedelsförsörjning.

Läs också:

Första evakueringen: Ukrainska patienter vårdas på Karolinska