SVT har skickat en enkät till samtliga 435 läkare som fick ett specialistbevis i allmänmedicin 2018 och fortfarande bor i Sverige. Ungefär hälften, 212, har svarat på frågorna. Det innebär en svarsfrekvens på 49 procent.

Av dem arbetar 88 procent fortfarande kvar inom primärvården. Men 12 procent uppger att de har slutat. I nästan alla fall beror på det på arbetsbelastningen.

»Även om man gör en större insats än vad tjänsten kräver så vet man att det är långt ifrån tillräckligt. Det är en mycket olustig känsla att leva med i längden när man ansvarar för människors liv och hälsa«, säger en specialist i allmänmedicin i enkäten.

Av dem som jobbar kvar är majoriteten missnöjda med sin arbetssituation. 54 procent arbetar deltid, och majoriteten säger att de gör det på grund av för hög arbetsbelastning. Drygt var fjärde läkare uppger att det att troligt eller mycket troligt att de lämnar primärvården inom fem år.

»Skulle jag jobba heltid så skulle jag gå in i väggen«, skriver en av läkarna.

Enligt enkätsvaren och en sannolikhetsberäkning som SVT Nyheter har gjort innebär det att 30-40 procent av läkarna som blev specialister i allmänmedicin 2018 kommer att ha lämnat den svenska primärvården inom fem år.

»Primärvården kommer att krascha om det inte händer någonting«, säger en läkare som deltagit i undersökningen.

Magnus Isacson som är ordförande i Svensk förening för allmänmedicin (Sfam) är inte förvånad över resultatet.

– Det är mycket allvarligt och ledsamt att det är så här. Det bekräftar den bild som vi har haft sedan tidigare, säger han till SVT.

Svenska distriktsläkarföreningen (DLF) beskriver det också som en bekräftelse på det föreningen själv sett i sina undersökningar och utifrån vittnesmål från medlemmarna.

– Jag är mycket ledsen att se hur dålig bemanning, dålig kontinuitet, dålig dimensionering av primärvården samt hur bristen på allmänläkare påverkar patientsäkerheten, säger ordföranden Marina Tuutma i ett pressmeddelande.

Hon påpekar att det inte går att driva patientsäker vård när läkarna har för många patienter på sin lista.

På frågan om vad som behövs hamnar mer personal, ett tak för hur många patienter en läkare ska ha ansvar för och mindre detaljstyrning i topp på allmänläkarnas lista. 76 procent som besvarat enkäten anser att bemanningen är otillräcklig.

De vill se fler läkare men även fler i andra yrken som sjuksköterskor, psykologer, labbpersonal och sekreterare. Tills bemanningen förbättras, måste primärvårdsuppdraget minska anser de tillfrågade allmänläkarna.

DLF instämmer: »Med ett avgränsat och rimligt antal patienter att ansvara för och därmed en bättre arbetsmiljö skulle specialister i allmänmedicin återvända till vårdcentralerna. Fler som arbetar deltid skulle orka gå upp i heltid och fler läkare under utbildning skulle vilja jobba kvar i primärvården«, skriver föreningen i en kommentar till SVT:s undersökning.

Sveriges Kommuner och regioner (SKR) beskriver primärvården som en prioriterad fråga.

– Man ser en tung belastning inom primärvården och man jobbar ganska ensamt, säger Emma Spak, som är sektionschef på SKR och själv har en bakgrund som ST-läkare i allmänmedicin, till SVT.

Enligt henne arbetar regionerna med förbättringar på flera fronter. Att jobba mer teambaserat och fördela ansvaret mellan olika yrkesgrupper är ett sätt. Det är också viktigt att regionerna inte bara lägger på nya arbetsuppgifter utan att samtidigt ta bort andra arbetsuppgifter, enligt Emma Spak.

– Här måste man hjälpas åt regionerna emellan. Vad kan patienter till exempel göra själva i form av egenvård och hur kan vi få bort onödig administration? Att försöka få till automatisk överföring av siffror för uppföljning till exempel, säger hon till SVT.

Marina Tuutma påpekar dock att distriktsläkare sedan länge arbetar i team, och att arbetsuppgifter fördelats till andra yrkesgrupper i den mån det är möjligt. Samtidigt framhåller hon att teamet inte fungerar utan allmänmedicinsk kompetens.

– Precis som en distriktssköterska inte kan ersättas av en fysioterapeut och en allmänläkare inte kan ersättas av en arbetsterapeut, kan inte heller allmänläkarnas medicinska kompetens ersättas av någon annan som inte har den utbildningen som krävs för att ställa diagnos och fatta medicinska beslut.