Av nästan 700 tillfrågade studenter, som går de två sista terminerna på landets läkarutbildningar, uppgav 5 procent att de är säkra på att de vill satsa på en karriär inom primärvården.

– Det är en specialitet där man inte har en rimlig möjlighet att hjälpa patienterna för att man har för korta möten och dålig uppföljning, säger Emma Viléus, läkarstudent vid Örebro universitet, till SVT om varför hon tror att många läkarstudenter inte är intresserade av att arbeta inom primärvården.

34 procent av läkarstudenterna uppgav att de är helt säkra på att de inte tänker välja allmänmedicin, medan 62 procent inte bestämt sig för vad de ska göra. Bland dem som inte har bestämt sig, listade dock 12 procent allmänmedicin som sitt förstahandsval.

Bland läkarstudenterna som valt bort allmänmedicin, lyftes hög arbetsbelastning och tråkiga arbetsuppgifter fram som skäl. Många nämnde de korta besökstiderna som ett problem.

»Det är alldeles för hög press. En patient per kvart inklusive administration är orimligt. På vårdcentralen jag gjorde praktik på har de 10-minutersbesök«, säger en läkarstudent som har svarat på enkäten.

»Alltid kort om tid, extrem tidspress. Hög arbetsbelastning, som en oändlig hög att skotta. Vårdens mest otacksamma jobb?«, skriver en annan.

SVT skickade ut enkäten till 1 400 svenska läkarstudenter som går termin 10 eller 11. Hälften, runt 700 läkarstudenter, svarade. De som uppgav att de inte ville specialisera sig inom allmänmedicin, fick frågan vad de i nuläget har som förstahandsval. Bland dem var det populäraste framtida karriärvalet kirurgiska specialiteter.