På fredagseftermiddagen valdes Marina Tuutma enhälligt om som ordförande i DLF.

– Jag lovar att fortsätta jobba lika hårt. Tjugofyra åtta, sa hon skämtsamt efter applåderna.

Marina Tuutma har varit ordförande sedan 2017, när hon övertog rollen efter Ove Andersson.

Ytterligare tre val gjordes till styrelsen, samtliga omval. Anders Larsson valdes till kassör, Carolina Emdin till sekreterare, och Nadja Schuten Huitink till ledamot. Samtliga val till styrelsen gjordes för en tvåårsperiod.

Därtill valdes samtliga revisorer och revisorssuppleanter om för ett år.