Som Läkartidningen tidigare berättat är Moderaterna, som styr i Region Västernorrland tillsammans med Socialdemokraterna och Liberalerna, inte överens om framtiden för Sollefteå sjukhus. Partiets förbundsstyrelse i Västernorrland vill lägga ner sjukhuset. Men partiet är inte enigt internt. Regionrådet Lena Asplund (M) har beskrivit det som en vansinnig idé. För en vecka sedan hoppade hon av alla politiska uppdrag i protest mot det egna partiets politik. Det innebär att den tunga posten som ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden nu står tom.

Samtidigt är problemen många för sjukvården i regionen. Verksamheterna har signalerat till politikerna om att det är oerhört svårt att få ihop bemanningen inför den stundande sommaren. Socialdemokraterna beskriver det som »den kanske största krisen inom Region Västernorrlands sjukvård«. Under måndagen samlades alla partier efter en inbjudan av regionstyrelsens ordförande Glenn Nordlund (S). Enligt partiet är syftet att alla partier ska ha uppdaterad information om nuläget inom hälso- och sjukvården.

– Jag vill gå igenom läget kopplat till hanteringen av det uppkomna läget i hälso- och sjukvårdsnämnden samt i övrigt runt den rådande situationen. Det här är inte rätt tidpunkt att öka konfliktnivån i regionen, nu behöver vi fokusera på de utmaningar vi har framför oss, säger Glenn Nordlund i ett pressmeddelande.

Partiet presenterar även flera förslag på åtgärder. Bland förslagen finns bonus till dem som hjälper till att rekrytera nya medarbetare och till vårdlag som klarar av sitt vårduppdrag, minskar användandet av hyrpersonal och förbättrar sin bemanning. Att sätta in fler friskvårdsinsatser, höja lönerna för vårdpersonalen och anställa minst 200 till undersköterskor är några andra åtgärder som S presenterar.

Läkartidningen skrev nyligen att överbeläggningarna ökade under förra året i Sverige och att Region Västernorrland toppar listan. Regionen hade i snitt nio överbeläggningar per hundra vårdplatser. Läget är särskilt ansträngt på Sundsvalls sjukhus. Den senaste tiden har lokala medier rapporterat om sjuksköterskeflykt från sjukhuset och ett bristande förtroende för regionledningen. På grund av signalerna från sjukhuset har Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) startat en tillsyn.