– Jämfört med ovaccinerade män i åldrarna 16–24 år förekom det mellan 4 och 7 extra fall av myokardit per 100 000 vaccinerade inom 28 dagar efter andra dos av Comirnaty. Efter andra dos av Spikevax var samma siffra mellan 9 och 28 extra fall, säger Rickard Ljung, professor och läkare på Läkemedelsverket och ansvarig för studien, i ett pressmeddelande.

Studien som publicerats i JAMA Cardiology är den nordiska studie vars preliminära resultat gjorde att Folkhälsomyndigheten i höstas rekommenderade att inte ge Modernas vaccin Spikevax till personer under 30 år.

Studien omfattar 23 miljoner invånare och är ett samarbete mellan Statens Serum Institut i Danmark, Institutet för hälsa och välfärd i Finland, Folkehelseinstituttet i Norge och Läkemedelsverket i Sverige. Myndigheterna har analyserat nationella befolkningsregister och nationella vaccinations- och hälsodataregister.

– Myokardit är sällsynt och då behövs en större population för att kunna studera dessa samband. I och med att vi i alla nordiska länder har liknande hälso- och sjukvårdssystem och heltäckande register är det nordiska samarbetet en styrka i dessa sammanhang, säger Rickard Ljung.