Enligt åtalet har Paolo Macchiarini gjort sig skyldig till grov misshandel av tre personer i samband de transplantationer av syntetisk luftstrupe som genomfördes på Karolinska universitetssjukhuset. I andra hand yrkar åklagaren på att gärningarna ska bedömas som grovt vållande till kroppsskada.

Bakgrunden är förstås de mycket uppmärksammade operationerna som Macchiarini genomförde vid Karolinska universitetssjukhuset mellan 2011 och 2012. Samtliga tre patienter som fick en syntetisk luftstrupe inopererad är i dag avlidna.

Förundersökningen i ärendet är omfattande och en lång rad förhör har genomförts.

Huvudförhandlingen vid Solna tingsrätt väntas pågå i totalt 13 dagar, med den avslutande rättegångsdagen den 23 maj.

Förutom Paolo Macchiarini är en rad andra personer kallade som vittnen. Det handlar exempelvis om professor emeritus Kjell Asplund som utredde sjukhusets agerande i Macchiarini-fallet. Även professor emeritus Bengt Gerdin som utredde Macchiarinis vetenskapliga arbeten finns med på listan.

Dessutom är flera av de personer som först slog larm om oegentligheter kring Macchiarinis verksamhet kallade till rättegången.

Bland annat ska den belgiske professor som tidigt varnade för Macchiarinis metod delta via videolänk. Dessutom är tre av de fyra läkare som brukar benämnas som »visselblåsarna« kallade att vittna.

Även försvaret har åberopat vittnen. Man har också kallat Ulf Fröberg, chefsjurist och vd på företaget Institutet för medicinsk rätt, som partssakkunnig. Ulf Fröberg har tidigare skrivit debattartiklar i Läkartidningen som kretsar kring det medicinska ledningsansvaret.

Turerna i Macchiarini-ärendet har varit många. 2016 delgavs Paolo Macchiarini misstanke om vållande till annans död och vållande till kroppskada kopplat till operationerna på Karolinska universitetssjukhuset.

På hösten året därpå valde åklagaren att lägga ner ärendet med hänvisning till att brott inte kunde bevisas.

Men förundersökningen återupptogs i december 2018 av överåklagare Mikael Björk. I september 2020 valde han att väcka åtal.

Paolo Macchiarini förnekar brott.

Många turer i Macchiariniärendet – nu börjar rättegången

Hösten 2010. Paolo Macchiarini anställs som gästprofessor vid Karolinska institutet samt deltid som överläkare och kirurg på Karolinska universitetssjukhuset.

Juni 2011. Patient nummer ett opereras på Karolinska universitetssjukhuset. Patienten är en eritreansk man boende på Island som har en sällsynt form av luftstrupscancer. Det är första gången Macchiarinis speciella metod, där en skadad luftstrupe ersätts med en konstgjord som preparerats med patientens egna stamceller, används.

November 2011. Patient två opereras. Det är en man från USA som även han har en sällsynt form av luftstrupscancer. Åtta veckor efter operationen reser patienten tillbaka till USA.

November 2011. Macchiarini publicerar en artikel i Lancet om tillståndet för den första patienten fem månader efter operationen.

Augusti 2012. Den tredje patienten, en kvinna från Turkiet, får en syntetisk luftstrupe inopererad vid Karolinska universitetssjukhuset. Patienten hade drabbats av en svår luftstrupsskada i samband med en handsvettsoperation.

Mars 2012. Patient nummer två avlider i USA.

Våren 2013. Paolo Macchiarini får operationsförbud på toraxkliniken vid Karolinska universitetssjukhuset.

Januari 2014. Patient nummer ett avlider.

Juni 2014. En anmälan om forskningsfusk mot Macchiarini kommer från den belgiske forskaren Pierre Delaere. Under sommaren och hösten anmäler fyra läkare vid Karolinska universitetssjukhuset (visselblåsarna) Macchiarini till KI för felaktigheter i flera vetenskapliga artiklar. Läkarna, som deltagit i vården av patienterna, menar bland annat att Macchiarini gett en förskönande bild av tillståndet för patienterna.

November 2014. New York Times publicerar en artikel där frågetecken kring Macchiarinis metoder kommer fram. Samma månad får professor Bengt Gerdin i uppdrag att utreda oredlighet i forskning kopplat till visselblåsarnas anmälningar. Totalt omfattar granskningen sex vetenskapliga artiklar.

April 2015. KI:s rektor Anders Hamsten friar Macchiarini från anklagelserna om forskningsfusk när det gäller anmälan från den belgiske forskaren.

Maj 2015. Bengt Gerdin slår ner på de sex vetenskapliga arbetena där Macchiarini är huvudförfattare. Enligt Bengt Gerdin framkommer så pass tydliga övertramp när det gäller hur resultaten av operationerna beskrivs att det handlar om oredlighet i forskning.

22 juni 2015. Vetenskapsrådet beslutar att stoppa forskningsbidrag till Macchiarini.

28 augusti 2015. KI friar Macchiarini för forskningsfusk när det gäller visselblåsarnas anmälan. Detta trots att Bengt Gerdin tidigare slagit ner på arbetena. KI:s rektor uppger att yttranden från Macchiarini och medförfattare ändrat bilden och att Bengt Gerdin inte haft tillgång till betydelsefulla data. Samtidigt medger KI att det finns brister i Macchiarinis publikationer och att han inte levt upp till KI:s och vetenskapssamhällets krav på kvalitet.

13 januari 2016. SVT sänder första delen i dokumentärserien Experimenten. Den tredje och avslutande delen sänds den 27 januari.

3 februari 2016. Karolinska universitetssjukhuset meddelar att man kommer att utreda omständigheterna kring operationerna med de syntetiska luftstruparna. Först heter det att utredningen ska vara intern, men dagen efter ändrar sig sjukhuset och meddelar att utredningen ska vara helt extern.

4 februari 2016. KI beslutar att Macchiarinis anställning som forskare inte kommer att förlängas. Konsistoriet, det vill säga KI:s styrelse, begär att hela hantering av Macchiariniärendent vid lärosätet ska granskas. Utredare blir tidigare justitierådet och rikspolischefen Sten Heckscher.

13 februari 2016. KI:s rektor Anders Hamsten lämnar sitt uppdrag. Han uppger även att oredlighetsärendet mot Macchiarini kommer att återupptas. Senare samma månad beslutar vikarierande rektor Karin Dahlman-Wright just det. Totalt sju vetenskapliga artiklar ska bedömas av Expertgruppen för oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden.

23 mars 2016. Macchiarini avskedas av KI.

4 maj 2016. Läkartidningen publicerar en längre intervju med Paolo Macchiarini där han uppger att han fortfarande tror på sin metod med syntetiska luftstrupar.

22 juni 2016. Macchairini delges misstanke om grovt vållande till annans död och grovt vållande till kroppsskada.

31 augusti 2016. Kjell Asplund presenterar slutsatserna i den externa utredningen om Karolinska universitetssjukhusets agerande kring Macchiarinis operationer. Han riktar mycket skarp kritik mot sjukhuset.

5 september 2016. Sten Heckschers utredning presenteras och KI får kritik på flera punkter.

20 december 2016. KI fäller Macchiarini och tre medförfattare för oredlighet gällande en artikel publicerad i Nature Communications. För två medförfattare som är mer juniora finns enligt KI förmildrande omständigheter.

Mars 2017. Patient tre avlider.

12 oktober 2017. Förundersökningen läggs ner gällande Macchiarinis operationer på Karolinska universitetssjukhuset. Enligt åklagaren går det inte att bevisa brott.

30 januari 2018. Nya KI-rektorn Ole Petter Ottersen fäller Macchiarini och ytterligare tre medförfattare för oredlighet. Artikeln i fråga, publicerad i tidskriften Respiration 2015, är en fallbeskrivning av en patient med ARDS som fick ECMO-behandling och därefter experimentell cellbehandling.

25 juni 2018. KI fäller Macchiarini och ytterligare sex medförfattare för oredlighet gällande sex vetenskapliga artiklar, inklusive den omtalade första artikeln publicerad i Lancet. Bland de fällda forskarna finns en av de så kallade visselblåsarna. Ytterligare två visselblåsare anses »klandervärda«.

7 juli 2018. Lancet drar tillbaka två av Macchiarinis vetenskapliga artiklar. Det gäller den första artikeln från 2011 och ytterligare en artikel publicerad 2012.

11 december 2018. Överåklagare Mikael Björk beslutar att delar av förundersökningen kring operationerna vid Karolinska universitetssjukhuset ska återupptas. Detta efter att anhöriga begärt överprövning.

29 september 2020. Överåklagare Mikael Björk väcker åtal mot Macchiarini som misstänks för grov misshandel i tre fall i samband med operationerna på sjukhuset.

27 april 2022. Rättegången mot Macchiarini drar igång vid Solna tingsrätt.