Inför julen 2021 betalade Region Halland ut en bonus på 5 000 kronor till sina cirka 8 500 anställda – som tack för deras ansträngningar under pandemin.

Nu kommer alltså ytterligare en bonus på 10 000 kronor. Totalt innebär det att 130 miljoner kronor kommer betalas ut.

»Vi vill som arbetsgivare uppmärksamma det fantastiska lagarbete som har mäktat med att hantera vår tids största samhällskris och samtidigt upprätthålla hög tillgänglighet och kvalitet i vården«, säger regionstyrelsens ordförande Mikaela Waltersson (M) i ett pressmeddelande.

Halland drabbades hårt av pandemin och hade högst andel covidsmittade i landet 2021.

Även oppositionen har ställt sig bakom satsningen.

−Det här sker utöver andra insatser kring medarbetarskap. Det finns ett uttalat behov att arbeta med de här frågorna i hela organisationen, säger oppositionsråd Lise-Lotte Bensköld Olsson (S) till Hallands Nyheter.

För att få ta del av bonusen måste man ha varit anställd i Region Halland och i tjänst under minst tre månader (eller arbetat motsvarande 90 arbetspass) under perioden 1 september 2021–31 maj 2022.