Det är med anledning av det försämrade säkerhetsläget som regeringen nu ger ett nytt uppdrag till Socialstyrelsen. Tanken är att ytterligare stärka beredskapen inom sjukvården.

– Hälso- och sjukvården är en viktig samhällsfunktion med en central roll i det civila försvaret. Både erfarenheter från pandemin och det försämrade säkerhetsläget ger anledning att ytterligare intensifiera Sveriges beredskapsarbete. Vid kriser och ytterst krig krävs en effektiv samordning och användning av tillgängliga resurser, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Socialstyrelsen får 16 miljoner kronor för att genomföra uppdraget. Regeringen pekar på att ett exempel på insatser som myndigheten kan göra för att stödja regionerna är utbildning och övning. Det handlar i första hand om kunskapshöjande stabs- och scenarioövningar om kris och krig.

I uppdraget, som ska slutredovisas i januari nästa år, ingår också att utveckla systemet med lägesbilder för sjukvården som togs fram under pandemin.

Socialstyrelsen får också ett annat uppdrag som handlar om att identifiera och sammanställa de läkemedel och medicintekniska produkter som behövs inom sjukvården vid kris, höjd beredskap eller krig. Tanken är att skapa ett underlag som ska hjälpa regionerna att stärka sin lagerhållning.

Socialstyrelsen ska presentera sammanställningen senast den 19 april i år.

Läs mer:

Myndigheter ska säkra tillgången till läkemedel