Totalt innefattar kunskapsstödet 36 rekommendationer inom nio olika områden. Bland annat finns rekommendationer som handlar om multiprofessionellt och specialiserat stöd vid psykisk ohälsa, förlossningsrädsla, fetma och missbruk. Socialstyrelsen föreslår också hur förlossningsbristningar ska motverkas och följas upp.

– Exempelvis rekommenderar vi att de med risk för bristningar erbjuds samtal inför förlossning, och särskild planering vid behov. Vi rekommenderar också flera kontroller efteråt, både direkt vid själva förlossningen och efter ett antal veckor för att diagnostisera och behandla eventuella bristningar, säger Susanne Åhlund, utredare vid Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Tidigare rapporter har visat att nyförlösta kvinnor kan ha svårt att veta var de kan få hjälp när olika hälsoproblem uppstår.

– Det finns en välfungerande mödrahälsovård i Sverige i dag där man är bra på att identifiera risker, sjukdomar och komplikationer under graviditeten. Det som framkommit i flera rapporter är dock att det som kvinnor saknar är kontinuitet och trygghet även efter förlossningen. I kunskapsstödet trycker vi därför mycket på vikten av kontinuitet i förlossningsvården. Det ska finnas en tydlig vårdkedja så att kvinnan vet vart hon ska vända sig under hela tiden före, under och efter förlossning, säger utredaren Inga-Maj Andersson.

Socialstyrelsen rekommenderar till exempel ett uppföljande samtal med den barnmorska som var med vid förlossningen, för att ge kvinnan en chans att bearbeta känslor och upplevelser. Om läkare närvarat under förlossningen ses det som en fördel om hen är med under samtalet.

Slutversionen av Socialstyrelsens kunskapsstöd om förlossningsvård ska publiceras i slutet av året.