Folkhälsomyndighetens nionde scenario över spridningen av covid-19 sträcker sig från slutet av april till slutet av juli och är tänkt att fungera som ett underlag för vårdens planering. Men eftersom testning för covid-19 numera bara sker inom vård och omsorg är det här scenariot osäkrare än de som tidigare presenterats.

– Scenariot visar på en möjlig utveckling där fallen av covid-19 återigen kan komma att öka något och nå sin topp i mitten av maj. Smittspridningen väntas därefter sjunka till låga nivåer under sommaren, säger tillförordnad avdelningschef Lisa Brouwers i ett pressmeddelande.

I de tidigare scenarion som presenterades i februari bedömdes det mest troliga vara en låg smittspridning fram till sommaren. Däremot uteslöt Folkhälsomyndigheten inte en ny smittsam virusvariant under våren. Då beskrevs en kulmen i mitten av maj med 20 000 smittade per dag. I det nya scenariot är det dock omikronvarianten BA.2 som dominerar smittspridningen, en variant som bedöms vara 30 procent mer smittsam än det ursprungliga omikronviruset BA.1. Ändå ligger toppen i scenariot på en betydligt lägre nivå än i den förra modellen, med ungefär 3 500 fall per dag i maj innan kurvan återigen viker neråt. Det varmare vädret tillsammans med mer utomhusvistelse gör att smittspridningen under försommaren och sommaren tros ligga på en låg nivå.

Enligt den nya beräkningsmodellen blir vårdbehovet relativt begränsat jämfört med tidigare smittotoppar, dels på grund av befolkningens höga immunitet, dels för att många nyligen haft covid-19. Folkhälsomyndigheten bedömer inte att det behövs några nya smittskyddsåtgärder.