Regionstyrelsens arbetsutskott i Halland har beslutat att en bonus på 10 000 kronor före skatt ska läggas på junilönen. Det är andra gången som regionen delar ut pandemibonus. Inför julen 2021 betalades en bonus på 5 000 kronor ut till regionens cirka 8 500 anställda – som tack för deras ansträngningar.

Men en grupp känner sig bortglömd och orättvist behandlad. I Region Halland drivs ungefär hälften av vårdcentralerna i privat regi inom ramen för LOV. Och personalen som arbetar där fick varken ta del av den tidigare bonusen eller av den kommande.

Johanna Hilmersson, distriktsläkare och verksamhetschef Husläkarna Varmbadhuset Varberg, är kritisk till att regionen återigen delar ut en bonus som enbart ges till dem som arbetar i regionens egna verksamheter. Hon påpekar att den ersättning som regionen ger till vårdcentralerna är enheternas totala budget och ska vara lika oavsett driftsform.

– Nu tilldelas halva primärvården för andra gången stora monetära resurser utöver vårdvalspengen. Privata vårdgivare kan inte göra på samma sätt. Vi har bara de resurser som är avsedda för vård. Vi saknar tillgång till och beslutanderätt över statsbidragen som nu delas ut. Och vi har alla gjort exakt samma arbete under pandemin oavsett driftsform, säger hon.

När den tidigare coronabonusen delades ut kom det också skarpa protester:

»Det är viktigt med jämlika förutsättningar om vi ska fortsätta arbeta sida vid sida. Det motsatta skapar en risk för en onödigt negativ stämning mellan oss privata och offentligt drivna enheter«, skrev verksamhetscheferna på Capios fem halländska vårdcentraler i ett brev till regionpolitikerna, enligt Hallandsposten.

Även andra instämde i protesterna.

»Vi inom den privata sektorn har även vi kämpat hårt under denna pandemi. Att våra folkvalda politiker nu beslutat att vi ej skall få ta del av denna kaka av statsbidraget känns mycket orättvist«, skrev exempelvis personalen på den privata vårdcentralen Stenblomman i Kungsbacka i ett annat politikerbrev.

Men regionpolitikerna i Halland höll inte alls med.

– Capio är ett privat bolag och de får ta ställning till om de vill ta av sin vinst och premiera personalen. Regionen tar av vårt överskott till vår personal, sa regionpolitikern Tommy Rydfeldt (L) till lokaltidningen.

Även Mikaela Waltersson (M), som är regionstyrelsens ordförande i Halland, beskrev det som en ren arbetsgivarfråga.

– Det här är något vi valt att göra för att visa våra medarbetare uppskattning. Jag tycker det blir en märklig diskussion. Vi brukar ju inte ha synpunkter på privata vårdgivares eventuella vinster eller personalförmåner, sa hon till Hallandsposten när den förra bonusen var aktuell.

Men Johanna Hilmersson tycker inte det är jämförbart.

– Problemet är ju att regionen tillför ytterligare medel till vårdcentralerna som drivs i egen regi som vi inte får. Det kan man inte jämställa med att vi skulle dela ut av vår eventuella vinst.

Läs också:

Ny pandemibonus till vårdanställda i Region Halland