2019, innan pandemin bröt ut, gjordes drygt 2 600 anmälningar till Diskrimineringsombudsmannen, DO. Året efter var motsvarande siffra 3 500, för att stiga ytterligare till 5 000 anmälningar förra året, enligt en ny rapport från myndigheten. Över 400 av anmälningarna förra året rör diskriminering inom hälso- och sjukvården, vilket innebär en ökning på 240 procent sedan före pandemins intåg. En stor del av dem rör diskriminering som har samband med ålder – ofta kopplat till att olika typer av vaccin erbjöds utifrån en viss ålder. Även antalet anmälningar inom hälso-­ och sjukvård som har samband med funktionsnedsättning ökade kraftigt 2021.

– Ett exempel på anmälningar som har kommit in är personer med funktionsnedsättning som har uppgett att de inte har kunnat ta med sin medföljare till vårdcentralen på grund av smittskyddsåtgärder, säger Martin Snygg Söder, projektledare för rapporten, till Dagens Nyheter.

DO uppskattar också att man mottagit minst 750 anmälningar om vaccinationsbevis, utan att hitta några uppgifter om samband med någon av diskrimineringsgrunderna.

– Covid-19-pandemin har påverkat många människor i samhället på olika sätt. DO:s statistikrapport visar nu att människor också rapporterar att de upplevt diskriminering som har ett samband med pandemin, säger DO Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.