Folkhälsomyndigheten ändrade på måndagen sina rekommendationer om en fjärde dos vaccin. I stället för att gälla alla över 80 år, utöver personer på särskilt boende och med hemtjänst, liksom personer med nedsatt immunförsvar, sänks åldersgränsen nu till 65 år. Men regeringen vill vara beredd på att rekommendationerna kan ändras på nytt.

– Vi tar höjd för att möjliggöra en fjärde dos för hela den vuxna befolkningen om rekommendationer ändras framöver, sa finansminister Mikael Damberg (S) under en presskonferens på måndagsmorgonen.

Pengar ska inte vara ett hinder för att genomföra de vaccinationer som krävs, betonade socialminister Lena Hallengren (S). Därför tillförs 1,2 miljarder kronor i vårändringsbudgeten för just detta syfte. Dessutom skjuter regeringen till ytterligare 15 miljoner kronor till Läkemedelsverket för att myndigheten ska kunna fortsätta sitt arbete med covid-19-vacciner, läkemedel mot covid-19 och biverkningsrapporter. Extra pengar går även till att hantera höga sjuklönekostnader och högre kostnader för tillfällig föräldrapenning till följd av omikronvågen. Regeringen vill också ge 15 miljoner kronor för att genomföra ett smittsäkert högskoleprov i vår.

– Och om jag får göra lite reklam, sök gärna en vård- och omsorgsutbildning, inflikade Lena Hallengren.

Totalt föreslås ett tillskott på 8 miljarder kronor för att hantera pandemin i vårändringsbudgeten. Kostnaderna för pandemin hittills bedöms uppgå till runt 600 miljarder kronor.