Läkaren ska ha förskrivit botoxpreparat vid sammanlagt 14 tillfällen till sig själv och fyra andra personer för ett värde av närmare 600 000 kronor. De har sedan hämtats ut under högkostnadsskyddet.

Tingsrätten bedömde att det tycktes »otänkbart« att läkaren haft medicinska skäl att skriva ut preparaten, och ansåg det rörde sig om ett »missbruk av välfärdssystemet« för att gratis kunna hämta ut förhållandevis dyra läkemedel. I den instansen dömdes mannen till att betala skadestånd på nära 600 000 kronor till Region Stockholm och Region Uppsala.

Men hovrätten ändrade sedan tingsrättens dom. Rätten höll med om fakta i målet, men ansåg att osant intygande inte var riktig brottsrubricering i sammanhanget: botox ingår de facto i högkostnadsskyddet, och läkaren har inte lämnat någon osann uppgift.

Nu överklagar Region Uppsala och Region Stockholm till Högsta domstolen, där de anser att läkaren bör dömas för grovt osant intygande. Regionerna skriver bland annat att »utgången i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag«. De upprepar också sina skadeståndskrav på tillsammans närmare 600 000 kronor.

 

Läs även:

Läkare som skrev ut botox frias i hovrätten