– Sjukvården i Sverige har en central roll i det civila försvaret, och den måste fungera även i kris och krig. Rysslands invasion av Ukraina ökar behovet av att ytterligare stärka beredskapsarbetet inom hälso- och sjukvården, säger socialminister Lena Hallengren (S) i ett pressmeddelande.

Enligt hälso- och sjukvårdslagen ska regionerna planera sin vård så att katastrofmedicinsk beredskap upprätthålls. Det kan handla om stora olyckor, terrorattentat eller krig, händelser som är så allvarliga att vården måste organiseras och användas på ett särskilt sätt. I det uppdrag som nu har getts Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, ingår att identifiera och bedöma hur behoven av åtgärder ser ut i regionerna för att stärka den katastrofmedicinska beredskapen inom hälso- och sjukvården. Underlaget ska sedan kunna användas av regionerna för att genomföra förbättringar.

Uppdraget ska redovisas till Socialdepartementet senast den 1 september i år. Sedan förra året har regeringen beslutat om totalt 15 uppdrag till myndigheter för att stärka vårdens beredskap.

Läs också:

Socialstyrelsen får nya uppdrag för att stärka vårdens beredskap

Myndigheter ska säkra tillgången till läkemedel och höja krisberedskapen