Magnus Isacson. Foto: Privat

Magnus Isacson tycker att det är positivt att regionerna tagit ett kliv framåt och skapat fler digitala vägar för patienterna att kontakta primärvården. Det kan motverka tillgänglighetsproblem där patienter i princip måste hänga på låset klockan 8 på morgonen eller sitta i långa telefonköer.

– Det som är mest värdeskapande både för patienter och för oss på vårdcentraler är om det finns smidiga kommunikationsvägar mellan patienten och den fasta läkaren på vårdcentralen där man är listad. Där tycker jag att man såg stora framsteg under pandemin, säger Magnus Isacson, som själv jobbar en del digitalt, främst genom chatt, på Ekerö vårdcentral.

Men han är kritisk till att, som han uttrycker det, videobesök har fått en särställning. Han syftar på att videosamtal ofta likställs med fysiska besök och ersätts separat, medan chatt och telefonsamtal bara räknas som verktyg i läkarnas övriga arbete.

– Det är ett rent politiskt påfund där det inte har någon grund i forskningen eller hälsoekonomiska analyser av konsekvenserna. Det provocerar mig ganska mycket. 

Magnus Isacson tycker att digitala ingångar är viktiga för att låta patienter få kontakt med sin fasta läkare och distriktssköterska. Men en regionövergripande digital mottagning, som ofta innebär att patienten får hjälp av någon annan läkare än sin egen, tycker han går emot forskning som visar på vikten av kontinuitet för sjukhusinläggningar, kostnader och patienters nöjdhet med vården.

– Det är viktigt att alla regioner, oavsett vem som utför vården under jourtid, har en plan för att styra patienten till vårdcentralen och ersätta vårdcentralen för det. Man ska inte uppmuntra separata spår som har som mål att ta så många videobesök som möjligt. 

– Jag tycker det är viktigt att man inte går i fällan att försöka konkurrera och försöka göra det bättre än de privata nätläkarna.

Läs även: Fler nätläkarbesök i regionernas egen regi