»Hen överlever men anhöriga frågar mig hur jag under gårdagen kunde skicka hem deras förälder. Jag förklarar att jag inte hade något val.«

Så berättar en läkare på en av Stockholms akutmottagningar om en ensamboende äldre patient med rikliga ändtarmsblödningar som skickats hem efter att denne fått blod på akuten och blödningarna stannat av. Läkaren hade velat lägga in patienten för observation, men sjukhuset var överbelagt.

Laura Björnström är en av initiativtagarna till proteströrelsen mot neddragningarna på akutsjukhusen. Foto: Charlotte Rückl

Det är en av de vittnesskildringar om problemen i sjukvården som gruppen Stockholms sjukvårdsupprop samlat in sedan den bildades i slutet av 2019. Berättelserna har publicerats på gruppens webbplats och i deras sociala medier, och nu har drygt 400 av dem tryckts i en bok. De kommer bland annat från läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.

– Vi ville skapa ett mer beständigt dokument över våra kollegors vittnesmål, och – så klart – skapa lite uppmärksamhet i samband med valet, säger Laura Björnström, ST-läkare och en av initiativtagarna till Stockholms sjukvårdsupprop.

– Vi publicerar vittnesmålen i en bok för vi vill få spridning för dem och för att makthavare och väljare ska få bättre tillgång till dem.

Hon, Akil Awad, specialistläkare och också initiativtagare till Stockholms sjukvårdsupprop, och ytterligare ett par personer har arbetat med att samla ihop vittnesmålen. Laura Björnström säger att berättelserna berört men inte förvånat dem.

– Det är vittnesmål från alla yrkesgrupper i vården som visar på samma sak: det är felprioriteringar och nedmonteringar som lett till bristande patientsäkerhet och dåliga arbetsvillkor.

I vittnesskildring nummer 345 beskriver en läkare sitt första vikariat efter examen: »Jag och mina kollegor kände oss extremt otillräckliga och sönderslagna av stress; under den värsta perioden grät någon dagligen och en av mina kollegor tappade ofrivilligt tio kilo i vikt på tre månader«.

Omslaget på boken med vittnesskildringar som Stockholms sjukvårdsupprop sammanställt. Foto: Stockholms sjukvårdsupprop/Trinambai

– Personalen vittnar verkligen om den etiska stressen, berättar Laura Björnström.

– Det är sällan på grund av många eller långa pass som man blir frustrerad, utan för att man har valt att jobba med att hjälpa patienter – att stötta, trösta, och lindra – och att man inte får göra det, som är genomgående. Att man ser det i 400 vittnesmål tycker jag är talande.

Början av boken inleds med ett citat av finansregionrådet Iréne Svenonius (M) från tidningen Vårdfokus 2020: »Det är den enskildes upplevelser av enskilda händelser«.

Stockholms sjukvårdsupprop valde citatet för att det accentuerar en känsla bland vårdpersonalen – att politiker, och i viss mån sjukhusledning och chefsläkare, har en annan bild av situationen på golvet än vad de själva har.

– Det finns absolut ett genomgående systemfel och det är snarare fler än färre medarbetare som upplever det här. Så det var en medveten tanke att ha med det citatet, säger Laura Björnström.

Nu på torsdag ska boken lämnas över till Stockholms regionpolitiker. Den finns också att köpa på internet och i vissa fysiska bokaffärer.