Bäst i granskningen är Region Jönköpings län, där 11,1 procent av de inlagda patienterna avlidit fram till och med den sista december förra året. I botten återfinns Gotland, Skåne och Västernorrland, där mer än 30 procent av covidpatienterna på Iva dött, visar SVT:s genomgång av Svenska intensivvårdsregistrets statistik.

Peter Nordlund, ledamot i Svenska intensivvårdsregistrets styrelse och läkare på intensiven i Jönköping, anser att skillnaden i överlevnad tyder på att vården i de olika regionerna skiljer sig åt. Exempelvis har kartläggningen visat att man lägger patienterna i respirator olika snabbt och att vissa använder annan andningshjälp i större utsträckning.

– Man behöver verkligen fundera på vad det är för vård som man erbjuder i varje enskild region. Och man kanske ska vara lite mer enig i hur man försöker bedriva vården, säger Peter Nordlund.

Flera läkare säger dock till SVT att det inte går att dra några slutsatser av skillnaderna i överlevnad. Enligt Anders Rehn, verksamhetschef för intensivvård och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus, påverkas statistiken av att vissa avdelningar i regionen bara tagit emot de allra svåraste fallen.

– De andra har vi haft på en form av avancerad intermediärvård som är vårdsteget före intensivvård. Så jag menar att det inte är jämförbara grupper när vi jämför våra olika intensivvårdsavdelningar, säger han.