Från dagens 457 vårdplatser inom den somatiska vården till 176 – det är den hårdbantning som väntar sjukhusen i Region Västernorrland till sommaren, enligt de riskanalyser över bemanningsläget som nyligen tagits fram av chefläkarna på uppdrag av verksamhetschefer i regionen.

Förra sommaren var också tuff, med 251 öppna vårdplatser.

Ville Sjögren, vice ordförande i Medelpads läkarförening. Foto: Privat.

– Jag minns att det var flera läkare som sa att prioriteringarna som de tvingades göra förra sommaren påminde om vård i en katastrof – fastän inget hade hänt. Man skickade hem patienter som normalt sett inte skulle betraktas som färdigbehandlade. Folk var uppgivna och trötta efter förra sommaren, säger Ville Sjögren, vice ordförande i Medelpads läkarförening.

I de nya beräkningarna tros ytterligare 75 vårdplatser försvinna i sommar. Bara 176 platser väntas kvarstå i den somatiska vuxenvården i hela regionen, något som befaras leda till stora patientsäkerhetsrisker. De allvarligaste riskerna som pekas ut är dödsfall eller stora bestående funktionsnedsättningar. Men det handlar också om en ökad risk för bland annat smittspridning och infektioner, liksom en ökning av antalet omvårdnadsrelaterade skador såsom trycksår och undernäring, när förebyggande arbete riskerar att bortprioriteras på grund av hög arbetsbelastning. Sammantaget finns det en risk att regionen inte kan erbjuda akut och nödvändig vård.

– Det anmärkningsvärda är att man i rapporten på fullt allvar pratar om prioriteringar som är helt ovärdiga ett land som inte är mitt uppe i en katastrof. Vi kan bli tvungna att välja mindre bra behandlingar av den enda anledningen att de inte kräver en vårdplats, säger Ville Sjögren.

Han deltog i den två dagar långa genomgången av riskanalysen nyligen och blev illa berörd av vad han hörde.

– Att sitta i två dagar och bara gå igenom sådant som kan skada folk – det var nästan makabert. Det finns inget hopp om att det ska finnas lite luft någonstans i systemet, någon enstaka plats på någon annan klinik. Folk drog efter andan när de hörde vad vi står inför.

Ett exempel som lyfts fram i analysen från Sundsvalls sjukhus är att ortopeden kan behöva gipsa frakturer som normalt opereras, trots att det kan ge bestående men.

– Jag har jobbat på sjukhuset i Sundsvall i tjugofem år och aldrig varit i närheten av den här typen av extrema prioriteringar, säger han.

Han får medhåll av föreningens ordförande Jonas Wallvik.

– Man hör på korridorsnacket och matsalsdiskussionerna att oron över hur det ska bli i sommar är enorm. Vi har aldrig stått inför en så tuff situation som i år när det kommer till sommarbemanningen, säger han.

Åsa Bellander, regiondirektör och tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör i Västernorrland. Foto: Region Västernorrland.

Även Åsa Bellander, regiondirektör och tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, delar den bilden.

– Det stämmer helt och hållet.

För att säkra bemanningen pågår därför flera olika insatser. Regionfullmäktige väntas under tisdagen och onsdagen ta beslut om att möjliggöra en lönesatsning till en kostnad av 50 miljoner. Det finns dock en möjlighet att satsningen i stället blir fem gånger så stor, om ett förslag från Moderaterna, Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Sjukvårdspartiet får majoritet.

Regionen har också höjt reseersättningen och ersättningen för hyrpersonal samt ökat belöningen för vårdpersonal som på frivillig väg flyttar sin semester från den mest hektiska sommarperioden. För bland annat barnmorskor och sjuksköterskor handlar det om en höjning från 15 000 till 25 000 kronor per flyttad semestervecka. Timanställda sjuksköterskor kan också räkna med en ersättning baserad på en månadslön på 50 000 kronor. Åsa Bellander tror att det dessutom kommer behövas arbetsmiljösatsningar och insatser för andra yrkesgrupper.

– I en så här svår situation kommer läkarna få en ännu viktigare roll. Medialt pratas det mycket om sjuksköterskorna, men vi är ju beroende av medicinsk kompetens i bedömningarna av de svåra situationer som kan uppstå. Där blir läkarkompetensen avgörande för att vi ska kunna bedriva en patientsäker vård.

Åsa Bellander säger att hon hoppas att de utlovade satsningarna ska ge tillräcklig effekt. Men för att klara sommaren kommer det också krävas exempelvis förändrade rutiner, stöd för beslutsfattandet och sammanslagningar, samtidigt som man måste jobba med hur man kan minimera de risker som ett nytt arbetssätt medför.

– Jag vill ändå tro att vi ska klara av att hantera det här på ett klokt sätt så att vi kan ge våra invånare en god vård även i sommar. Men det är en extremt tuff situation, säger hon.

Läs också: Stor politisk oenighet om lönesatsningar i Västernorrland