Vid Sylfs fullmäktigemöte lämnade Madeleine Liljegren över ordförandeskapet till Shadi Ghorbani. Foto: Sylf

Efter en intensiv fullmäktigehelg i Stockholm är Shadi Ghorbani, ST-läkare i allmänmedicin, på måndagsmorgonen tillbaka i Skåne och en ny randning på medicinkliniken i Kristianstad. Hon har så smått börjat smälta sitt nya uppdrag som ordförande för Sveriges yngre läkares förening, Sylf.

– Jag har landat lite i det nu. Det är ju ett viktigt uppdrag med ett stort ansvar. Men det känns fantastiskt roligt och väldigt spännande, säger hon.

Så sent som i oktober valdes hon in i styrelsen, men hon är ingen duvunge i fackliga sammanhang. Hon är vice ordförande för Sylf i Östra Skåne och även ledamot i Östra Skånes läkarförening sedan några år tillbaka.

– Jag har ju varit med i Sylf i åtta år och under den tiden har mitt intresse och engagemang bara vuxit. Jag kommer med mycket erfarenhet, vilket gjort det lättare att komma in i styrelsearbetet.

Shadi Ghorbani var valberedningens förslag till ny ordförande och i nomineringen beskrivs hon som en driftig och engagerad lagspelare.

– Man kan räkna med att jag får saker och ting gjorda. Jag är också stabil och tydlig så att det inte blir några missförstånd och jag vill att det ska vara högt i tak i alla samtal.

I valet till ordförandeposten ställdes hon mot Maria Ehlin Kolk, ST-läkare i anestesi i Falun, som hade nominerats av lokalföreningarna i Dalarna och Norrbotten. Med omröstningssiffrorna 48 mot 17 fick dock utmanaren se sig besegrad.

Shadi Ghorbanis hjärtefrågor framåt är inte minst föreningens »Strategi 2026« som bland annat innehåller arbete för bättre underläkarlöner och eliminerade väntetider till AT och BT.

– AT- och BT-frågan är fortfarande högst aktuell. Vi vill inte få en ny flaskhals till BT-tjänsterna. Jag vill också fokusera mycket på ledarskaps-ST, som bara finns i tre regioner i dag. Där finns mycket att göra.

Hon har också redan påbörjat arbetet med att verka för ett nationellt dokumentationssystem för ST.

Shadi Ghorbanis nya post sträcker sig över ett år, men hon tror redan nu att hon kommer att vilja fortsätta längre än så.

– Jag misstänker det. Mitt engagemang har vuxit för varje år och det tror jag att det kommer fortsätta att göra.

Under helgens fullmäktigemöte beslutades också bland annat att införa en utmärkelse till »årets Sylf-prestation«, som varje år ska gå till en engagerad lokalmedlem eller lokalförening. En strålande idé, menade styrelsen, och förslaget fick bifall även av fullmäktige. Det klubbades även igenom att Sylf ska bevaka ST-ingångslönerna för läkare som genomfört BT. En motion om att införa anonyma namnbrickor för att minska risken för hot röstades dock ner.

Läs också:

Hon tar över som ordförande för Sylf

Maria Ehlin Kolk utmanar om ordförandeposten i Sylf

Sylfs nya styrelse

Shadi Ghorbani, ordförande
Robert Holmqvist, förste vice ordförande
Camilla Ringström Lindh, andra vice ordförande
Julia Borg, ledamot och chefredaktör Moderna läkare
Björn Gunnarsson, ledamot
Julius Breimer, ledamot
Linus Perlerot, ledamot