Agneta Wikman, överläkare i transfusionsmedicin på Karolinska universitetssjukhuset, är kritisk till att Sverige inte kunnat skicka tomma blodpåsar på Ukrainas förfrågan.

– Jag tycker att det är väldigt frustrerande, säger hon i radiointervjun.

Hon jämför med Irland som har en mindre befolkningsmängd än Sverige men ändå har lyckats skicka 4 000 blodpåsar till Ukraina.

Oförmågan att erbjuda Ukraina den här hjälpen sätter fingret på en större problematik, menar Agneta Wikman.

– Vi har ju just-in-time-leveranser till vår normala förbrukning. Men vi har inte en tydlig ansvarsfördelning och vi har i dag ingen beredskap för akuta händelser, säger hon.

Ukraina har bett EU om totalt 140 000 tomma blodpåsar. Enligt Ekot är det inte känt hur många som har bidragit hittills. Däremot står det klart att Sverige, via Socialstyrelsen, sagt nej.

– Den samlade bedömningen, inte bara utifrån vad som finns i de centrala lagren utan också utifrån vad som finns i regionerna, är att det inte finns ett överskott som är så stort att vi kan donera till Ukraina, säger Socialstyrelsens tillförordnade beredskapschef Taha Alexandersson.

Flera arbeten för att stärka den svenska beredskapen har dock inletts.

– Vi tycker definitivt att det är angeläget att se över hela beredskapssystemet och vi är fullt medvetna om att lagren behöver byggas ut, säger Taha Alexandersson till Ekot.

Läs också:

Nya myndighetsuppdrag för att stärka vårdens beredskap

Rapport: Vården saknar plan för krig