Vuxna ukrainare som sökt asyl eller tillfälligt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet har rätt till vård som inte kan anstå. Det är den svenska miniminivån och omfattar mer än akutvård, exempelvis vård och behandling där även en måttlig fördröjning kan innebära allvarliga följder för patienter eller vård som gör att man kan undvika mer omfattande vård. Men i en enkät gjord av SVT svarar fyra regioner att de ger mer vård än så. Exempelvis ger Gävleborg ukrainska flyktingar vård på samma villkor som de egna medborgarna och Region Sörmland ger asylsökande samma rätt till sjukvård, tandvård och habilitering som personer folkbokförda i regionen. I Halland ges ukrainare vård och läkemedel i samma utsträckning oavsett om de hunnit söka uppehållstillstånd ännu eller inte.

– Det är rimligt att ge akut vård och nödvändig vård, men det är knappast rimligt att få helt nya tänder och sedan avvisas man och så har skattebetalarna fått den kostnaden, säger Tommy Rydfeldt (L), vice ordförande i hälso- sjukvårdsutskottet i Region Halland till SVT.

Sofia Rydgren Stale, Läkarförbundets ordförande, säger till SVT att det blir tydligt att vården är ojämlik i Sverige och vänder sig också mot begreppet »vård som inte kan anstå« som hon anser är otydligt.

– Det gör att varje enskild läkare måste stå vid varje tillfälle och tänka: »Ingår detta eller inte?« Det är svårt att bedöma vilka insatser, behandlingar och utredningar som hälso- och sjukvården ska göra, säger hon.

Både asylsökande barn och barn som sökt tillfälligt uppehållstillstånd får vård på samma villkor som svenska barn.

Läs också: Regioner har svårt att ge flyktingar hälsokoll snabbt