Bastjänstgöringen (BT) är enligt Sonia Wiktoria Sciebura den viktigaste frågan för utlandsstudenterna just nu. BT infördes i juli förra året.

– Det är för få tjänster. I februari hade vi en AT/BT-mässa. Tio regioner var med och en del har inte en enda BT-plats och har inte ens en BT-chef. Det ser riktigt mörkt ut, säger hon.

Den nya bastjänstgöringen är en introduktionstjänstgöring inom ramen för läkarnas specialiseringstjänstgöring. Till en början kommer endast utlandsutbildade läkare att göra bastjänstgöring. Men på sikt ska alla som legitimeras från den nya sexåriga läkarutbildningen i Sverige göra BT.

Enligt SLF student utland är det just nu runt 2 000 svenska läkarstudenter som studerar utomlands, varav cirka 1 160 kommer att behöva göra BT.

SLF student utlands ordförande Sonia Wiktoria Sciebura.
Foto: Privat

– Syftet med BT var att förkorta tiden till specialistutbildningen, men det har redan blivit en flaskhals. Inom loppet av två-tre år tror vi att vi kommer ha en liknande situation som med allmäntjänstgöringen, säger Sonia Wiktoria Sciebura.

När Läkartidningen, inför BT-starten, frågade samtliga 21 regioner var det bara sju regioner som planerade att erbjuda fristående BT-tjänster med start 2021. Totalt rörde det sig 142 tjänster, varav cirka 30 som skulle göras inom ramen för en ST-tjänst.

När Läkartidningen ställde frågan på nytt i slutet av förra året svarade 18 av 21 regioner (Blekinge, Jämtland Härjedalen och Norrbotten svarade inte). De svarande regionerna uppgav att de sammanlagt skulle utlysa 258–260 tjänster 2022. Region Gotland var den enda regionen som sa att de troligen inte skulle anställa någon BT-läkare alls.

Enligt en prognos från Sveriges Kommuner och regioner behövs betydligt fler tjänster för att uppfylla behovet. SKR räknar med att cirka 700 personer behöver göra BT i år, och runt 800 personer årligen åren därpå.

Samtidigt upplevde en del regioner ett oväntat lågt söktryck inför BT-starten. I Region Stockholm förlängdes därför ansökningstiden två veckor i hopp om fler ansökningar.

I Region Skåne har det också varit förvånande svårt att fylla BT-tjänsterna, enligt BT-chefen Caroline Mellberg. I den senaste omgången, då 15 BT-tjänster skulle fyllas, var det drygt 50 sökande. Men mer än hälften föll bort direkt eftersom de saknade saker som tillräcklig språkkompetens, arbetstillstånd/uppehållstillstånd, svensk legitimation och anknytning till Sverige. 20 läkare kallades till intervju, och till slut anställdes 15 BT-läkare.

SLF student utlands Sonia Wiktoria Sciebura utbildar sig till läkare i polska Gdansk, där hon går termin tio. Polen är en av få läkarutbildningar som inte är legitimationsgrundande. Det innebär att de som studerar där behöver göra AT. Majoriteten väljer att göra allmäntjänstgöringen i Sverige.

Polen har längre varit det populäraste landet bland utlandsstudenterna. I och med att AT ska fasas ut i Sverige, har det dock ändrats. Läkarförbundet avråder sedan några år från studier i Polen, på grund av risken att hamna i kläm mellan systemen.

Men enligt Sonia Wiktoria Sciebura pågår ett arbete i Polen för att göra om landets läkarutbildning så att den blir legitimationsgrundande. Arbetet befinner sig dock i ett mycket tidigt skede. Hon är engagerad i studentkåren vid Medical University of Gdansk. Studentkårerna vid de medicinska universiteten brukar träffas flera gånger per år tillsammans med polska hälsoministeriet. På mötena har frågan om läkarutbildningen diskuterats.

Sonia Wiktoria Sciebura ser dock flera problem med det nuvarande förslaget, som går ut på att förlänga utbildningen och ha en integrerad AT som de internationella läkarstudenterna gör på engelska. I Polen talar inte alla engelska och sjukvårdens datasystemen är på polska. Det innebär att svenska läkarstudenter som inte kan tillräckligt bra polska antingen behöver ha en tolk med sig hela tiden eller gå bredvid en polsktalande sjukvårdsanställd, enligt Sonia Wiktoria Sciebura. Eftersom det kräver mer resurser föreslås de få betala för sin AT, medan de polska läkarstudenterna anställs som AT-läkare. Sonia Wiktoria Sciebura är kritisk till det. Hon befarar även att kvaliteten på utbildningen kommer att variera beroende på den enskildes kunskaper i polska även om den görs på engelska, eftersom de inte kan arbeta lika självständigt.

Läs också:

Färre vill plugga till läkare i Polen