65 procent av Sveriges befolkning hämtade under år 2021 ut minst ett receptförskrivet läkemedel, enligt Socialstyrelsens rapport »Statistik om läkemedel 2021«. Den vanligaste läkemedelsgruppen var medel mot högt blodtryck, som hämtades ut av drygt 21 procent av befolkningen.

De senaste fem åren har den totala användningen av blodtrycksläkemedel ökat med 5 procent bland män och med 3 procent bland kvinnor. Vanligast bland de olika blodtrycksmedicinerna är i sin tur medel som påverkar renin-angiotensinsystemet, medan vätskedrivande läkemedel mot högt blodtryck används i minst utsträckning.

Vanligast efter blodtrycksläkemedel är smärtstillande, antibiotika, allergimedel och antidepressiva läkemedel. För alla nämnda läkemedel utom antibiotika har användningen ökat över tid. När det gäller barn och ungdomar under 18 år tillhör allergimedel de vanligaste läkemedlen.