Den så kallade COMMUNITY-studien, som Läkartidningen har berättat om flera gånger tidigare, startade våren 2020. Syftet är att studera immunitet efter covid-19 och testpersonerna är vårdpersonal på sjukhuset. I den senaste delstudien PCR-testades 375 sjukhusmedarbetare regelbundet under fyra veckors tid kort efter att de fått den tredje vaccindosen. Resultatet visade att 82 deltagare, eller 22 procent, testade positivt under perioden. De flesta upplevde inte några symtom den första gången de testade positivt och nära 40 procent var symtomfria under de första två dygnen efter positivt test. Högst virusmängd hittade forskarna i prover som tagits under dag tre i förloppet.

– Dessutom var virushalterna i luftvägarna höga och kvarstod längre än förväntat. Det talar för att man kan vara smittsam under så mycket som nio dagar och det trots att symptomen avtagit, säger Charlotte Thålin, biträdande överläkare och ansvarig forskare för studien, i ett pressmeddelande.

Trots den höga andelen smittade betonar infektionsläkaren Ulrika Marking, doktorand i studien, vikten av att vaccinera sig.

– Även om vaccinet ger sämre skydd mot att bli infekterad och att därmed föra smittan vidare av omikron än av tidigare varianter så skyddar det fortfarande väl mot svår sjukdom om man blir infekterad.

COMMUNITY-studien drivs och genomförs i samarbete mellan Danderuds sjukhus, Karolinska institutet, KTH, SciLifeLab, Uppsala universitet och Folkhälsomyndigheten.

Resultaten är ännu inte publicerade i en vetenskaplig tidskrift, men som preprint i väntan på granskning.

Läs också:

Kraftig nedgång i antikroppar sju månader efter dubbla vaccindoser

Studie: Antikroppar kvar ett år efter lindrig covid