Det var i maj förra året som Västra Götalandsregionen fälldes för diskriminering av en patient. Det uppmärksammade fallet gäller en händelse från 2017 då en ambulanssjuksköterska skrev i journalen att en patient med huvudvärk spelat medvetslös och att det kunde röra sig om »kulturell svimning«.

Patienten, som var av sudanesiskt ursprung och själv läkare, kördes till sjukhus där det visade sig att han i själva verket drabbats av en hjärnblödning. Mannen avled senare av sina skador.

Diskrimineringsombudsmannen (DO) tog ärendet till domstol. Göteborgs tingsrätt ansåg att personal vägt in etniciteten vid vården av patienten genom att göra en notering om »kulturell svimning« och att patienten missgynnats bland annat genom att han fått vänta på vård.

Tingsrätten dömde regionen att betala diskrimineringsersättning på 80 000 kronor till mannens dödsbo och 30 000 kronor till mannens änka.

Men DO överklagade domen och ville att ersättningsbeloppet till dödsboet skulle höjas till 300 000 kronor.

Nu har Västra Götalandsregionen ingått en förlikning med DO. Det innebär att regionen går med på DO:s krav om den högre ersättningen. Därmed drivs fallet inte vidare till hovrätten.

– Det här målet har haft, och kommer att ha, mycket stor betydelse eftersom domen fastställer att det har varit fråga om diskriminering och visar på den risk som diskriminering inom vården innebär för den enskilde. Och även om pengarna aldrig har varit det viktiga för mannens familj är det höga ersättningsbeloppet en klar signal om hur allvarlig den här händelsen är, säger DO Lars Arrhenius i ett pressmeddelande.

Läs mer:

DO vill att fler fall av etnisk diskriminering i vården prövas

DO överklagar dom om »kulturell svimning«

Västra Götalandsregionen fälls för diskriminering av patient